phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vi är med där besluten tas

Vi är med där besluten tas

Där beslut fattas om skogen och skogsbruket är Södra med, oavsett om det sker lokalt, regionalt, nationellt eller på EU-nivå. Vi möter och pratar med politiker, deltar i statliga utredningar och jobbar med olika former av påverkansarbete och relationsbyggande.

x

Ett sådant exempel är vårt bidrag till miljömålsberedningen. Miljömålsberedningen har ett stort och viktigt uppdrag när det gäller implementeringen av EU-lagstiftningen i Sverige. Vi följer det arbetet noggrant, inte minst genom Jessica Nordin, hållbarhetschef på Södra, som sitter med som expert i beredningen. Södra är även med i utredningen kring avskogningsförordningen och andra utredningar som kan påverka skogsgården.

Genom vår näringspolitiska avdelning följer vi politiken och skapar möjlighet för Södra att vara med i sammanhang där vi kan lyfta upp familjeskogsbruket och prata om våra värden. Det finns flera exempel på att det arbetet ger resultat. Genom ett intensivt arbete lyckades vi förra året få till ett beslut på EU-nivå om att bioenergi från skogen fortsatt ska räknas som 100 procent förnybar. Tack vare vårt näringspolitiska arbete lyckades vi få till en förändring av artskyddsförordningen under förra mandatperioden, och genomslag för att få till stånd en utredning om artskydd under 2024.

Under maj och juni i år fick vi möjlighet att träffa både statsminister Ulf Kristersson, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, energi- och näringsminister Ebba Busch och många fler.

– Skogen och skogsbruket spelar en viktig roll i EU:s gröna omställning, inte minst genom alla fantastiska möjligheter att fasa ut fossila produkter. Att diskutera hållbart skogsbruk med beslutsfattare från både Sverige och EU ger oss möjlighet att berätta om vårt arbete och visa på de varierande förutsättningarna i Europa, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef på Södra.

Foto: Tom Samuelsson

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.