phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Trygghet och framtidstro för medlemmarna i Södra

Trygghet och framtidstro för medlemmarna i Södra

Henrik Andersson medlemschef

Södra har i över 80 år arbetat för skogsgårdens lönsamhet och världsläget har hunnit förändras många gånger under tiden. Föreningen står stark och vi arbetar hela tiden för att en innovativ och konkurrenskraftig industri ska säkra avsättning av skogsgårdens produkter till marknadsmässiga priser och genom Södramodellen bidra till skogsgårdens lönsamhet.

– Omvärlden förändras ständigt, det är det enda vi kan vara säkra på, och vi kan inte låta det avgöra om vi arbetar med medlemserbjudandet eller inte. Vi arbetar ständigt med förbättring och utveckling av erbjudandet som består av en palett av områden som ska komma medlemmarna till nytta. Sen är det klart att vi följer utvecklingen och kan justera riktning, men det finns inget start eller slutdatum för arbetet med Södras medlemserbjudande, säger Södras medlemschef Henrik Andersson. 

Södras medlemserbjudande består lite förenklat av fyra delar; ägandet och affären, demokratiska processer, kunskap och lärande samt produkter och tjänster.

– Ägandet och affären handlar främst om skogsgårdens ekonomi och lönsamhet. Här har det näringspolitiska arbetet ett viktigt syfte att stärka äganderätten och medlemmarnas möjligheter att bruka sin skog under eget ansvar. Demokratiska processer handlar till exempel om årsmöten, valberedningar, motioner och stämman, helt enkelt hur medlemmar har möjlighet att utöva sitt inflytande. Kunskap och lärande innefattar utöver kunskap om skogsbruk även det kooperativa medan produkter och tjänster är det som medlemmen kan ta hjälp av Södra med för att driva sin skogsgård helt enkelt, förklarar Henrik. 

Delägare i en industrikoncern

När Södra bildades 1938 var det med syftet att stärka den enskilde skogsägaren genom högre och rättvisare virkespriser. Att vara medlem i Södra idag är att vara delägare i en stor industrikoncern som har som syfte att förädla och förnya skogsgårdens värden. Det innebär bland annat att hitta nya möjligheter kopplat till den eftertraktade råvara vi arbetar med för att utnyttja varje träd maximalt. Den blir till förnybara och klimatsmarta produkter – massa, trä, byggsystem, flytande bioprodukter och energi – som säljs på en global marknad.

– Att Södra jobbar med innovation och utveckling av skogsbruk och framtidens produkter är en viktig styrka som gynnar medlemmarna på lång sikt. Om du tror på skogens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vill vara med och bidra till den framtiden, då är det självklart att sälja sitt virke till Södra. På så vis säkerställer du att din skog används för de syftena och investerar i den framtiden samtidigt som du får ekonomisk utdelning under arbetets gång, säger Henrik. 

Värden som fortsätter växa

Du som är medlem och levererar till Södra får inte bara ett marknadsmässigt pris för ditt virke, utan också möjlighet till extra avkastning från våra gemensamma industrier. 

– Södramodellen handlar om att affären fortsätter att utvecklas och genererar värde för medlemmen genom värdekedjan. Det är en princip som vi fortsatt tror på, inte minst när framtiden handlar om att göra mer av varje träd. Där har Södra en styrka i att medlemmarna äger industrierna. Den innovationskraft och det värde som vi lyckas generera där, hamnar hos familjeskogsbruken och det är genom Södramodellen det fördelas. Givetvis är ingen modell helig utan måste också utvecklas och vara konkurrenskraftig i marknaden. Det uppdraget har Södras styrelse, avslutar Henrik Andersson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.