phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra välkomnar Trafikverkets initiativ kring satsning på enskilda vägar

Södra välkomnar Trafikverkets initiativ kring satsning på enskilda vägar

Skog i Småland.
SWEREF99 TM
    6267296.616, 391080.263

I sitt inriktningsunderlag för infrastrukturplanering för perioden 2026-2037 skriver Trafikverket att det är viktigt att satsa på underhåll av lågtrafikerade statliga vägar och bidrag till enskilda vägar, även när trafikflödena är så små att det inte går att motivera satsningarna utifrån samhällsekonomisk lönsamhet. Det är angeläget med långsiktiga lösningar för tillgänglighet på landsbygden, menar man. Södra ställer sig bakom detta resonemang.

Maria Persdotter Isaksson näringspolitisk specialist Södra
Maria Persdotter Isaksson, näringspolitisk expert på Södra.

– Väl underhållet vägnät är en förutsättning för att familjeskogsbrukare i Götaland ska kunna bruka sin skog på ett bra sätt. Det är en långsiktig investering för framtiden som gör skogen tillgänglig och bidrar till en säker arbetsmiljö. Vägar är också helt avgörande för landsbygden, för människor som bor här, för friluftsliv och för näringsidkare, säger Maria Persdotter Isaksson, näringspolitisk expert på Södra.

Södra är en av Sveriges största transportköpare och transporterna är inriktade på intransporter av råvara och uttransporter av produkter. 

– Många av Södras transporter går med de tyngsta fordonen med hög driftstid och de går på allmänna vägar, enskilda vägar och skogsbilvägar. Vi har verksamhet över hela Götaland och behöver fungerande vägar i hela vägnätet, oavsett klassificering.

Nödvändiga för Södra

72 procent av det svenska vägnätet består av enskilda vägar och hälften av dessa är skogsbilvägar. De enskilda vägarna är alltså nödvändiga för Södra, förklarar Maria.

– När underhållet brister ökar begränsningarna för tunga fordon, särskilt under känsliga perioder, vilket medför stora utmaningar i det kontinuerliga flödet av skoglig råvara från skogen till industrin. Råvaran behöver då transporteras längre omvägar, vilket ger negativ klimatpåverkan och minskad konkurrenskraft. 

På uppdrag av bland andra Södra inventerar och klassar Biometria sedan 2018 alla skogsbilvägar i Götaland, ett arbete som ska vara klart under 2024. Syftet med detta är att ge skogsägare, entreprenörer och skogsbruket som helhet tillgång till bättre och mer aktuell väginformation. 

Södra anser samtidigt att arbetet med att klassa om bärigheten på det allmänna vägnätet från BK1 till BK4 går långsammare än vad behovet är, vilket innebär sämre förutsättningar för alla typer av transporter.

– Omklassningen behöver skyndsamt prioriteras, säger Maria.

Tyngre fordon

Fordonen som idag används är tyngre än tidigare på grund av miljövinster i form av minskade utsläpp av koldioxid och av konkurrensfördelar. Skogsbilvägarna är dock inte byggda för så här tunga fordon. 

– Tyngre fordon innebär större slitage och ställer högre krav på det enskilda vägnätet, vilket medför ökade driftskostnader. Enskilda vägar som skogsbilvägarna har genom historien alltid påverkats av regn och tjäle, men i takt med klimatförändringarna blir detta än mer kännbart. Här behöver vi få till en utveckling av vägnätet som gör att det trots klimatförändringar lever upp till samhällets krav på säkerhet och tillgänglighet, säger Maria.

Att satsa mer på enskilda vägar där underhållet är rejält eftersatt kommer bidra med många positiva aspekter, menar Maria. 

– Chaufförer och entreprenörer som vi samarbetar med vittnar om att det har blivit mer osäkert att köra på vägarna. Ökat underhåll är således en fråga om hälsa och säkerhet för alla som nyttjar enskilda vägar. Men det är också en fråga om nationell säkerhet. En väg med tillförlitlig framkomlighet kan till exempel vara avgörande för möjligheterna att bekämpa bränder i skog och mark, avslutar Maria Persdotter Isaksson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.