phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Samarbete som stärker skogsgårdens värden

Samarbete som stärker skogsgårdens värden

Bilder Södrakontakt nr 2 2024

The Bridge är ett samarbete mellan Linneuniversitetet, Södra och IKEA som inleddes 2020. Ge-nom detta samarbete säkras relevant skoglig forskning för att stärka skogsgårdens värden. Redan nu finns konkreta forskningsresultat från samarbetet, och det har även resulterat i en ny skoglig masterutbildning som startar i höst. Det säkrar kompetensförsörjning av framtida medarbetare.

Olof Hansson forskningsdirektör Skog
Olof Hansson, forskningsdirektör på Södra.

– Under dessa år har vi byggt upp en forskningsmiljö som skapar förutsättningar för att bedriva högklassig skoglig forskning som kommer att gynna våra skogsgårdar i framtiden, säger Olof Hansson, forskningsdirektör på Södra.

The Bridge är ett unikt samarbete mellan akademin och två starka samhällsaktörer, Södra och IKEA. The Bridge har fokus på skogsbruk, trä, innovation och hållbarhet. Samarbetet består av samverkansarenor, forskning samt utbildning i form av masterutbildningar inom skogsbruk.

– Med kraften från fler än 50 000 familjeskogsbrukare jobbar Södra för att hitta bättre sätt att använda den svenska skogen. Och eftersom innovation är något man skapar tillsammans är forskning och samarbeten som The Bridge väldigt passande. I en tid när samhället behöver fler hållbara lösningar är vår gemensamma satsning på innovation och kunskap en nyckel, säger Olof.

Skoglig masterutbildning

Inom samarbetet lanseras i höst en ny skoglig masterutbildning via Linnéuniversitetet. Det är en utbildning som väckt stort intresse och fått in sökande från stora delar av världen.

– Att det är en masterexamen möjliggör för tvärvetenskapliga kandidater att delta. Personer som kanske har en kandidatexamen inom samhällsvetenskap, ekonomi, IT eller liknande kan kombinera det med en skoglig masterexamen. Det ger oss fler perspektiv inom skogsindustrin och hjälper oss att generera värde för skogsgården. Utbildning bidrar till kompetensförsörjning genom att vi kan hitta nya medarbetare med en tvärvetenskaplig bakgrund och en god förståelse för skogen, säger Olof.

Många forskare

I ett första skede har fjorton forskare anställts inom The Bridge och ytterligare forskare kommer att anställas fram till 2031. Redan nu har resultat framkommit, såsom användning av drönare för att tidigt upptäcka skador i skogen eller identifiera vilka träd som är bäst anpassade för framtidens klimat, samt hur snabbt skogen blir en positiv kolsänka.

– Att samla dessa kompetenser under samma tak är ett effektivt sätt att främja ett utbyte mellan akademi och industri för ökad konkurrenskraft, gemensam nytta och internationell synlighet. Linnéuniversitetet har lång erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten och här finns en bred kompetens och ambition som är lik vår, som handlar om att lösa dagens och framtidens utma-ningar, säger Olof.

Skogen som kolsänka

Ett annat exempel från The Bridge är forskningen kring skogen som kolsänka.

– Samarbetet har även utvecklats att gälla Södras egna fastigheter där flera projekt pågår varav några finansieras via Södras forskningsfond. Tanken är att skapa en supertestsite för att kunna övervaka skogen och upptäcka olika saker som kommer till följd av de snabba förändringar vi ser i klimatet, säger Olof.

Forskning kring skogen som kolsänka är positiv och det är viktigt att kunskapen sprids.

– Många tror att våra hyggen är gigantiska utsläpp, men marken släpper ut ungefär lika mycket koldioxid genom nedbrytning oavsett om det står skog eller inte. Resultat visar att nettoupptaget från ett hygge redan efter cirka åtta till tio år är lika med utsläppet från marken och efter tolv år är det en positiv kolbalans. Det innebär att den nya skogens upptag redan då har tagit upp mer än vad marken andats ut (respirerat) under hyggesfasen. Skillnaden är upptaget och att det tar så få år här i Sydsverige innan skogen vi planterar påverkar klimatet positivt genom den fantastiska fotosyntesen är glädjande, säger Olof Hansson.

Ta del av mer information om forskningen

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.