phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Omfattande hållbarhetsarbete

Omfattande hållbarhetsarbete

Exkursion i Mönsterås 29 maj 2024 i samband med föreningsstämman

Vid stationen om ”Miljö och hållbarhet” fick deltagarna lära om Södras omfattande hållbarhetsarbete, som inte bara handlar om att värna miljön på kort sikt utan också om att öka företagets lönsamhet på lång sikt och driva samhällsutveckling.

Södra är en del av initiativet Science Based Target, som syftar till att begränsa utsläppen av växthusgaser. Dessutom tillhör Södra den allra bästa procenten av verksamheter inom hållbarhet enligt undersökningar av den internationella massa-, pappers- och kartongbranschen som det oberoende analysföretaget EcoVadis har gjort. 

På stationen visades exempel på hållbarhetsarbete som gör verksamheten lite mer hållbar varje dag. Vid massabruket i Mönsterås arbetar man med att fasa ut fossila bränslen och till hösten kommer bruket att vara helt fossilbränslefritt. Genom olika former av cirkularitet vid bruket kan lönsamheten på skogsgården öka. Det handlar till exempel om att göra biprodukter av restströmmarna från fabriken, exempelvis kalkprodukter som används till jordbrukskalk. Ett annat exempel är återföring av askor med näringsämnen från processen till skogen, vilket gör att den växer och mår bra. Här stöttar Södra ett utvecklingsprojekt inom Södra Ädla som handlar om att sprida aska med hjälp av drönare.

Alger till biomassa

Algoland är ett forskningssamarbete med Linnéuniversitetet. Deltagarna fick se pilotanläggningen där mikroalger används för att rena rökgaser från koldioxid och kväveoxider samt för att ta upp näringsämnen från processvatten eller avloppsvatten. Algerna genererar biomassa och kan bli exempelvis djurfoder eller fiskfoder. 

En massaindustri behöver mycket vatten, och en viktig hållbarhetsfråga är hur detta behov ska säkerställas i framtiden, bland annat med anledning av EU:s kommande vattenstrategi. Bruket i Mönsterås tar idag vatten från Emån, och genom åren har man skaffat 8,5 reglerrätter i sjöar. Man har även byggt upp ett övervakningssystem över sjöar, åar och bäckar, och mycket kraft har lagts på vattenbesparande åtgärder. Nästa steg blir att utreda reningsteknik och hur man kan återanvända avloppsvatten. 2018 blev Södra ägare till Karlshammars vattenkraftverk. Där har en faunapassage byggts som är 260 meter lång och här simmar idag öring, id, lax och mal förbi. 

Exkursion i Mönsterås 29 maj 2024 i samband med föreningsstämman.
Cajsa Lindberg Fullmäktige Kalmarsund skogsbruksområde

 

Vad tog du med dig från stationen?

Cajsa Lindberg, Kalmarsund:

– Vi har gjort en fantastisk resa inom energieffektivisering och nästa stora fråga blir vatten. Det var intressant att höra om Södras långsiktiga arbete med vattenfrågor och att man kommit till vägs ände med att spara vatten. Nu är utmaningen att hitta nya lösningar för reningsteknik och återanvändning av avloppsvatten, särskilt med tanke på EU:s kommande vattenstrategi. Det är viktigt att vi fortsätter att vara i framkant och hittar hållbara lösningar för framtiden.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.