phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ökad satsning på mångfald för en än mer inkluderande och jämlik förening

Ökad satsning på mångfald för en än mer inkluderande och jämlik förening

Pride i Växjö 2024
Camilla Keen, Torbjörn Carlsson och Karin Fingal

Södra vill vara en arbetsgivare i tiden och en än mer inkluderande och jämlik förening som säkerställer uppdraget att förvalta och förnya skogsgårdens värden. Därför har vi på Södra adderat ett viktigt område för vår konkurrenskraft till strategin och det är satsningen på mångfald, jämställdhet och inkludering. Vi tar nu små och stora initiativ för att främja denna förflyttning.

”Introduce a Girl to Engineering day”, IGEday, i Mönsterås.
I syfte att få fler unga tjejer att bli intresserade av ingenjörsyrket deltog Södra under våren för sjunde gången i ”Introduce a Girl to Engineering day”, IGEday. Bilden är tagen vid Södras bruk i Mönsterås.

Södra föddes ur idén att vi är starkare tillsammans. Genom mångfald och olika perspektiv drivs ökad innovation, bättre beslutsfattande och engagemang. För att vi ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och säkerställa att befintliga och nya medlemmar, medarbetare, kunder och konsumenter väljer Södra behöver vi vara en tydlig förebild inom detta område. 

– Det finns många anledningar för Södra att arbeta med mångfald, jämställdhet och inkludering. Forskning visar att organisationer som präglas av mångfald är mer konkurrenskraftiga och innovativa och därför mer lönsamma. Arbetet bidrar bland annat till att säkerställa Södras kompetensförsörjning genom att vara en attraktiv arbetsgivare för alla. Men vi gör det också för att det helt enkelt är det rätta att göra och det ligger helt i linje med Södras värderingar, säger Isabella Wärvik, HR-direktör på Södra.

Del i Södras strategi

I slutet av 2023 beslutade styrelsen att mångfald, jämställdhet och inkludering ska bli en tydlig del av Södras strategi och en nollmätning gjordes för att kartlägga nuläget. I mätningen deltog stora delar av Södras medarbetare och resultatet kommer att användas som underlag för vår resa mot en mer jämlik och inkluderande förening. I februari anställdes Karin Fingal som är genusvetare, i rollen som programledare för området och för att kunna bidra med specialistkompetens och ledarskap för att accelerera detta arbete. 

Lotta Lyrå, vd och koncernchef på Södra, är med i Skogssektorns jämställdhetsråd. Detta råd etablerades under 2023 och består av företrädare för branschen och Skogsstyrelsen och arbetar med jämställd utbildning i skogliga frågor, jämställt arbetsliv och jämställt skogsägande. I arbetsgruppen ”Jämställt enskilt skogsägande” utreds varför män är mer benägna att ta över skogsgårdar och vad vi gemensamt kan göra för att öka andelen kvinnor som vill äga och bruka skog. I denna arbetsgrupp sitter även Södras medlemschef Henrik Andersson samt Isabella Wärvik, HR-direktör och Karin Fingal, programledare mångfald, jämställdhet och inkludering. 

Ett arbete som pågått länge – men nu accelereras 

Även om det var under 2023 som mångfald, jämställdhet och inkludering blev ett strategiområde har vi jobbat mot att vara en mer inkluderande förening i flera år. Den 11 maj hissade vi för nionde året i rad regnbågsflaggan under Pride i Växjö. Prideveckorna påminner om att det fortfarande finns ett behov av att uppmärksamma det som i diskrimineringslagen benämns som sexuell läggning, kön, könsidentitet och könsuttryck. I april deltog vi för sjunde året i rad i ”Introduce a Girl to Engineering day”, IGEday. Det är ett initiativ av Womengineer med målet att öka teknikintresset och få fler unga tjejer att bli inspirerade till en karriär som ingenjör. 

– Detta är ett sätt att vara med och lägga grunden för fler framtida ingenjörer och samtidigt bidra till vår långsiktiga kompetensförsörjning, säger Karin Fingal.

Sedan mångfald, jämställdhet och inkludering blev ett strategiområde har vi accelererat vårt arbete. I maj blev Södra först inom skogsindustrin att bli medlemmar i Diversity Charter Sweden. Diversity Charter är världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Nätverket inkluderar 17 000 organisationer som totalt representerar över 17 miljoner anställda.  

– Medlemskapet i Diversity Charter Sweden kommer stärka oss genom erfarenhetsbyten och kunskapsutveckling i vårt gemensamma arbete i mot ett än mer jämlikt och inkluderande Södra, säger Karin Fingal.

Under föreningsstämman i Kalmar den 28 maj rapporterades det om instiftandet av Södras kooperativa etiska kod och Södras kooperativa etiska råd som styrelsen fastställt 23 april. Koden utgår från Södras värderingar och är en vägledning i hur förtroendevalda ska agera och i vad andra kan förvänta sig av någon som är förtroendevald i Södra. Rådet är ett rådgivande organ och fattar inte några beslut i de ärenden som Rådet behandlar, utan endast lämnar rekommendationer och i vissa fall en utredande funktion.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.