phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Häng med på certifieringsrevision

Häng med på certifieringsrevision

Elias Slättengren och Josefine Lund är två av 30 000 dubbelcertifierade medlemmar i Södra. I våras blev deras fastighet en av 71 slumpvis utvalda som fick genomgå en revison. – Det var intressant att vara med på revisionen. Jag ser certifieringen som en kvalitetsstämpel för skogsbruket och är stolt över att vi bedriver ett skogsbruk som är hållbart för kommande generationer, och jag tänker då givetvis främst på våra döttrar Hedda och Ella, säger Elias.

Bilder från Södrakontakt nr 2 2024
Elias Slättengren och Josefine Lund med döttrarna Hedda och Ella, köpte sin skogsfastighet av Elias morfar 2022. Elias ambition är att vara självverksam från plantering till leveransvirke.

Det är en grå dag i mitten av mars, men ändå tydligt att våren är i luften, vilket doft av fuktig jord och fågelkvitter skvallrar om. Vi är samlade till revison hemma hos Elias, 26 år och Josefine, 25 år, i Otteskruv utanför Nybro i Kalmar län. Familjen består också av döttrarna Hedda, 2 år och Ella 4 månader som fick hänga med på revisionen. Elias och Josefine köpte skogsfastigheten på 94 hektar av Elias morfar 2022 efter mormoderns bortgång. Elias morfar har sedan 1981 varit en mycket aktiv skogsägare och Elias har varit med sin morfar i skogen sedan har var 5-6 år gammal och har alltså trots sin unga ålder stor erfarenhet av skogsbruk.

– Jag har gått skogsgymnasium i Ryssby och har sedan varit anställd som grävmaskinist i sex år, och startade i maj 2023 enskild firma med inriktning mot anläggning, bygg och skogsförvaltning. Min ambtion med skogsbruket är att vara självverksam, från plantering till leveransvirke. Tack vare många kontakter har jag möjlighet att utföra jobbet med rätt maskin för uppgiften, säger Elias.

Fastigheten var dubbelcertifierad när Elias och Josefine tog över och för paret var det en självklarhet att fortsätta vara certifierade. 

– Det är givetvis ett ekonomiskt beslut eftersom det ger mer betalt för virket genom certifieringstilläggen, men är också en känsla av att det bidrar till ett mer hållbart skogsbruk för framtida generationer och nöjdare kunder, säger Elias.

Syftet med att certifiera skogarna enligt PEFC(PEFC/ 05-22-11) och FSC®(FSC-C014930) är att garantera att produkter från medlemmarnas skogar kommer från ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till både miljö, sociala och ekonomiska aspekter. För att se till att standarderna följs finns ett kontrollsystem med revisoner.

Södra anlitar Det Norske Veritas (DNV) som certifieringsorgan, och de fungerar därmed som en oberoende tredje part som följer upp hur standarden efterlevs.

– Det är Södra som har certifikatet och som sedan i sin tur har gruppmedlemmar. Ett certifikat är giltigt i fem år. Inför att certifikatet går ut gör vi en förnyelserevision och sedan gör vi en revision om året under följande år. Revisionsbesöken hos de skogsägare som har under 1 000 hektar skog väljs ut slumpmässigt, de som har över 1 000 hektar ska ha minst ett besök under femårsperioden. Under perioden fördelas revisonerna ut så att hela Södras område täcks, säger Jesper Key, revisionsledare på DNV.

Kontroll av tio principer

FSC®-certifieringen bygger på en uppsättning av 10 principer som har utvecklats för att säkerställa att skogar förvaltas på ett sätt som är både socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfullt.

– Under den här femårsperioden ska vi täcka in att kontrollera att alla tio principer följs. Varje år finns olika fokusområden förutom vid förnyelserevisionen då alla krav gås igenom. För skogsägare under 1 000 hektar kontrollerar vi de utvalda principerna utspritt på de vi besöker, hos de över 1 000 hektar tittar vi på utvalda fokusområden på varje fastighet. Vad revisorn granskar under revisionen styrs ofta av de senast gjorda åtgärderna på fastigheten och av de fokusområden som är aktuella för året. Det finns inget krav på skogsägaren att förbereda sig inför en revision, utan vi tar det som det är. Eftersom Södra har certifikatet är det i slutändan Södras ansvar att skogsägaren lever upp till kraven. Om det är avvikelser hos medlemmen, så är det Södras ansvar att se till att det rättas till inom de tidsramar som gäller, säger Jesper Key.

Mål och inrikting

Jesper menar att revisonen är ett bra tillfälle att diskutera mål och tankar med sin skog.

– Besöken är oftast trevliga och personliga, där skogsägaren får berätta om sin skog och sina mål, inriktningar och planer. Om det blir en avvikelse så diskuteras den på plats, men revisorerna är oberoende och får inte ge råd, utan det är skogsägaren och Södras uppgift att tillsammans komma fram till en lösning på avvikelsen. Det vanligaste området som det blir avvikelser kring är ”ordning och reda”. Många har koll på sin skog och känner den, men har inte lika bra koll på avtal och dokument. Andra vanliga avvikelser är att man som självverksam, mindre skogsägare utför åtgärder och missar vissa standardkrav eller att man städar och rensar för mycket i skogen, säger Jesper.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.