phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Endast vägar med godkänd klassning används för virkestransporter efter årsskiftet

Endast vägar med godkänd klassning används för virkestransporter efter årsskiftet

Exkursion i Toftaholm i samband med föreningsstämma 2022

Från och med den 1 januari nästa år kommer Södra att införa en strikt policy för skogsbilvägar. -Endast vägar med godkänd klassning kommer att användas för transporter av virke. – Om vägen inte uppfyller kraven och inte kan åtgärdas, kommer vi att beställa omlastning från åkeriet, vilket innebär ett avdrag för skogsägaren. Målet är att vägarna ska vara godkända och oftast krävs det små åtgärder för att uppnå detta, säger Pehr Sundblad, transportutvecklare på Södra.

Skogsbilväg hos Södramedlemmen Tommy Flemmingsson, Långasjö verksamhetsområde.
Den vanligaste bristen på skogsbilvägar är smala kurvor. Det kan räcka med att fylla ut med grus i en innerkurva, för att få vägen godkänd.

Det omfattande arbetet med att klassa alla skogsbilvägar i Götaland, som har pågått sedan 2019, avslutas i augusti i år.

– Nu är klassningen klar för alla skogsbilvägar och det är dags att ta nästa steg. Hittills har det varit upp till chauffören att avgöra om det går att köra på vägen eller om omlastning krävs. Det har inneburit att förarna hos våra åkerier i allt för hög grad har ”chansat” och ändå kört på sämre väger. Detta kan inte fortsätta eftersom Södra sätter säkerheten först. Det finns risker för våra förare att köra på vägar som inte är godkända, släpvagnar kan välta med farliga bärgningsarbeten som följd. Skador på däck och fälgar kan innebära olyckor i trafiken när lastbilen kommer upp i hastighet. Vi vill ha godkända vägar, och om vägen inte är godkänd bör man åtgärda det.  

Att utföra omlastning har med tiden blivit svårare. Förr fanns det större möjligheter att hitta omlastningsplatser, men parkeringsfickor tas bort eller minskas, vilket gör det svårare att hitta en säker plats att lasta om på.

– Efter den 1 januari kommer det nya arbetssättet även kräva att skogsägaren hjälper till att peka ut en säker plats för omlastning om en väg inte kan användas eller åtgärdas. Det kan innebära att en yta behöver iordningställas för att säkerställa en trygg omlastning. Vi vill helst undvika omlastning helt eftersom det inte är bra för förarnas säkerhet, effektivitet, transporternas effektivitet eller skogsgårdens lönsamhet, säger Pehr.

Vägar rustas upp

Sedan inventeringen började 2019 har många skogsägare fått upp ögonen för sina skogsbilvägar och vägarna rustas mer än någonsin, vilket är mycket positivt. Men det finns fortfarande många som ännu inte har uppmärksammat att deras skogsbilväg har blivit klassad. 

– Har du planerat en avverkning inom det kommande året, så är det dags att gå in appen Min skogsgård och kontrollera skicket på dina vägar. Att vara ute i god tid och jobba förebyggande är alltid en bra idé för att minimera kostnaderna. Akutgärder brukar bli både kostsamma och mindre varaktiga, säger Pehr.

Ofta krävs små åtgärder

Det finns en mental bild av att det i princip krävs en ny väg och att det kommer att kosta mycket pengar för att få vägen godkänd.

– Många gånger räcker det med att börja med små åtgärder som att rensa diken, kantröja vägen och bredda kurvor. Små åtgärder i god tid ger ofta både god framkomlighet och tillgänglighet till en rimlig kostnad. Avdraget för en omlastning kommer då att vara större än vad investeringen i vägen är. Vår uppmaning är att ta reda på vad som gäller för din väg och tänk på att det finns hjälp att få. Det är ofta en lägre tröskel än vad du tror att komma i gång. En väg är en långsiktig investering som du har glädje av under lång tid om den underhålls, säger Pehr.

Smala kurvor

Björn Nilsson är inspektor i Mönsterås verksamhetsområde och vägspecialist. Han har stor erfarenhet av upprustning av vägar och instämmer med Pehr. 

– Den absolut vanligaste bristen på skogsbilvägar som blivit nedklassade är att kurvorna är för smala. De är byggda för kortare timmerbilar och då blir kurvorna för smala. Det är ofta inte särskilt komplicerat att åtgärda, det kan räcka med att fylla ut med grus i en innerkurva. Vändmöjligheter är en annan vanlig anledning till nedklassning. Vändplatserna måste ha tillräckligt med utrymme för att lastbilen ska kunna komma runt utan omtag. Det kan också ofta lösas med några lass grus genom att bredda ut i kanterna.  

Nedklassad väg?

Vad gör du om skogsbilvägen blivit nedklassad?

– Vänd dig till din inspektor. Södra har en vägtjänst som heter vägupprustning. Där får du både rådgivning och hjälp för att utföra åtgärderna. Alla verksamhetsområden har minst en entreprenör som arbetar med vägar, annars finns det andra duktiga lokala entreprenörer. Se dock till att du är noga med din beställning, har skriftliga offerter på att vägen håller för klassen. Har skogsägaren tillgång till maskiner kan hen givetvis göra jobbet själv. Viktigt är att inhämta rätt kunskap, man måste kunna mäta hur bred en kurva behöver vara, så det inte blir för snålt tilltaget. All information finns i informationsmaterialet ”Klassning av skogsbilvägar” på Biometrias hemsida, säger Björn.

Anmäl förbättringsåtgärd

Efter utförd åtgärd så är det viktigt att skogsägaren anmäler förbättringsåtgärden som har gjorts på Biometerias hemsida så att de kan klassa om vägen.

Genom att varje skogsägare tar ansvar för att deras egna vägar uppfyller kraven, kan vi undvika risker och bibehålla konkurrenskraften och den ekonomiska lönsamheten för skogsgården.

Mer information

Södras webbsida om skogsbilvägar

Här hittar du utbildningsfilmer om vägar, hur man mäter kurvor med mera och det finns även broschyrer att ladda ner.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.