phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras miljövänliga pappersmassa gör succé i böckernas värld

Södras miljövänliga pappersmassa gör succé i böckernas värld

x

Har du ”Låt oss göra något vackert” av Henrik Sandberg eller ”Samlade fragment ur ett spretigt liv” av Lasse Åberg i din bokhylla? Då kan du som medlem vara stolt över att boken är tryckt på papper som kommer från pappersmassa från Södras familjeskogsbruk. Södras kund Lessebo Paper samarbetar med Bonnier Books och Livonia Print och lanserade i februari i år en papperskvalitet som idag är en av de mest miljövänliga produkterna på marknaden. Pappret är en succé med redan över två miljoner tryckta böcker.

x
Boken ”Låt oss göra något vackert” om Orrefors är tryckt på ett papper som bidrar till minimala CO2-utsläpp. Utsläppen från produktionen av papper på Lessebo Paper är bland de lägsta i hela branschen.

Lessebo Paper har producerat papper sedan 1693 i de djupa småländska skogarna och erbjuder idag högkvalitativt vitt och färgat obestruket finpapper till den internationella marknaden. En stor del av produktionen går till böcker eller lyxigare förpackningar. Lessebo Paper har stort fokus på miljöfrågor, vilket utgör deras unika försäljningsargument. 

– För oss är det viktigt att ha leverantörer som tar miljön på samma allvar som vi, vilket Södra gör. Tack vare bland annat Södras pappersmassa får vårt papper ett miljövärde som står sig mycket väl i konkurrensen, säger Ebba Ingvarsson, Key Account Manager & Communication Manager på Lessebo Paper.

Låga CO2-utsläpp

När miljödata för papper redovisas används en standard som heter Paper Profile, och det är branschstandard att även inkludera produktion av pappersmassa. I denna standard anges bland annat CO2-utsläppen. På så sätt blir papperstillverkarna beroende av massatillverkarnas resultat.

– Södras låga CO2-utsläpp blir alltså ett viktigt kundvärde för oss. Vi köper huvudsakligen björkmassa från Södras bruk i Mönsterås. Utsläppen från produktionen av papper på Lessebo Paper är bland de lägsta i hela pappersbranschen, och Södras massa har en stor del i att vi har lyckats med det. Även vårt val av energi har betydelse. Det krävs mycket värmeenergi för att torka ut pappersmassan, och för det använder vi restprodukter av grenar och toppar som förbränns i vår panna, berättar Ebba.

Miljövänliga pappersprodukter

Kvaliteterna från Lessebo Paper är idag bland de mest miljövänliga pappersprodukterna på marknaden, både när det kommer till ansvarfullt utvunna råvaror och när det kommer till att minimera utsläpp av CO2, användning elektricitet från förnybara källor och ansvarsfull vattenhantering.

Bonnier uppmärksammande för ett par år sedan Lessebo Papers låga utsläpp och att de har kommit långt på resan med att minska miljöpåverkan från pappersproduktionen.  

– Vi valde att kroka arm och började tillsammans utveckla ett miljövänligt papper för att minimera koldioxidavtrycket från tryckta böcker. Den 2 februari i år lanserade Bonnier Books, Les-sebo Paper och Livonia Print papperskvaliteten Livonia Zero Offset by Lessebo Paper. Pappret används för högpresterande fyrfärgstryck, exempelvis receptböcker och coffee table-böcker. Produktionen av pappret bidrar till minimala CO2-utsläpp, vilket är avsevärt mycket lägre än det europeiska genomsnittet, berättar Ebba och fortsätter:

– Vi har insett att branschen måste leda vägen till ett klimatsmart samhälle. Genom att samarbeta med Bonnier Books och Livonia Print gör vi tillsammans åtgärder för att göra framtiden för tryckta böcker ännu mer miljövänlig.

Papper centralt för Bonnier Books

Markus Guldstrand är Production Director på Bonnier Books. 

– Papper är centralt för oss av fler anledningar än de kanske mest uppenbara. Den största delen av våra växthusgasutsläpp styrs av vilka papper vi använder, hur det tillverkas och transporteras. Papperets egenskaper påverkar mycket av kvalitetskänslan och tryckkvaliteten. Dessutom står papperet för den största kostnaden i produktionen av våra böcker. Vidare är det oerhört viktigt var råvaran kommer från, att använda certifierat papper är självklart viktigt för oss. Miljöfrågan är alltså viktig för oss och det arbetet kommer bara att bli viktigare.

Vidare förklarar Markus Guldstrand att Bonnier Books är hängivna i arbetet med att driva en hållbar och ansvarsfull verksamhet, med allra högsta ambitionsnivå. 

– Samarbetet med Lessebo Paper och Livonia Print för att få ut det nya papparet på marknaden är ett utmärkt exempel på detta. Även om projektet är ganska färskt har redan fler än 2 miljoner böcker tryckts på detta papper. Idag används papperet av flera tryckerier och förlag, inte bara Bonnier Books egna förlag. Det här är ett bra exempel på hur nya sätt att tänka kan gagna mer än bara den egna verksamheten, och tjäna klimatarbetet i stort – till hjälp för hela bokbranschen. Bredare samarbeten kommer bli allt viktigare. 

Digitala boken

Idag blir den digitala boken allt populärare och som konsument kan man fundera över om det är ett mer hållbart val.

– Digitala produkter har en annan slags hållbarhetsproblematik med serverhallar som kräver enorma energimängder och läsplattor som är beroende av råvaror och batterier. Dessutom genererar digitala produkter utsläpp eftersom energi krävs hela tiden man läser. Det är viktigt att ta hänsyn till hela livscykeln och användningsmönstret när man bedömer klimatpåverkan av bokläsning, och att man beaktar miljöpåverkan från tillverkningen av elektroniska enheter, säger Markus och fortsätter:

Lång livscykel för pappersböcker

– Samtidigt har pappersböcker en god återvinningspotential och en lång livscykel. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Vi måste välja papper klokt, tänka nytt och driva förändring för att minska våra utsläpp. Vi har satt ett mål att till 2025 minska våra utsläpp med 25 procent, vilket är i nivå med Parisavtalet. Vi kommer inte kunna nå det målet utan att välja papper klokt, tänka nytt och driva förändring. Där har vi tagit ett stort kliv tillsammans med Lessebo Paper vars papper baseras på pappersmassa från Södra. Vi kommer att vara fullt engagerade i att aktivt forma en hållbar framtid för, och tillsammans med, vår bransch, säger Markus Guldstrand.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.