phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Positionspapper om hållbara textilier ska stötta affären

Positionspapper om hållbara textilier ska stötta affären

Kläder från återvunnen textil och trä från Södras hållbart brukade skogar. Kläder från Lindex baserade på OnceMore. Medlem Linda Fransson

Hållbara textiler är en nytt och prioriterat område för det näringspolitiska teamet och Södras ståndpunkter i frågan har nu samlats i ett så kallat positionspapper. – De väl underbyggda budskapen i positionspapperet ska vara ett stöd i kontakterna med beslutsfattare på olika nivåer och på så sätt hjälpa till att utveckla affären, säger Maria Persdotter Isaksson, näringspolitisk specialist på Södra.

Marknaden för textilier bedöms växa lavinartat i världen de närmaste åren och är samtidigt en av de mest utmanande branscherna sett till hållbarhet. Textilier är därför ett prioriterat område i den nationella cirkulära strategin och inom den europeiska lagstiftningen och därmed i Södras näringspolitiska arbete.

– I Södra jobbar vi med dissolvingmassa och OnceMore-massan, förnybar och cirkulär råvara till textilier. För att kunna påverka lagstiftningen så att den faller ut på ett bra sätt för vår affär och för familjeskogsbruken och samhället i stort, behöver vi vara proaktiva för att få fram våra ståndpunkter i frågan, säger Maria.

Väl underbyggda budskap

Inom området hållbara textilier har Södra därför tagit fram ett så kallat positionspapper. Det beskriver områdets utmaningar, vart Södra vill nå och vilka politiska förflyttningar som behövs för att utveckla affären.

– Positionspapperet ger oss konkreta och väl underbyggda budskap när vi träffar olika beslutsfattare och politiker. Det kommer också förenkla för oss när vi ska ge feedback på olika lagförslag, både på nationell nivå och på EU-nivå. Med positionspapperet om hållbara textilier har vi har skaffat oss riktigt bra koll på ämnet. Det gör att vi nu fått möjlighet att delta i EU-kommissionens expertgrupp för att ta fram prestandakrav för textilier samt i en expertgrupp för att ta fram kriterier för när avfall upphör att vara avfall, säger Maria. 

Samarbeten i och utanför Södra

I arbetet med att ta fram positionspapperet om hållbara textilier har näringspolitiska enheten samarbetat med flera kollegor inom Södra. 

– En grupp experter som är duktiga på textilaffären har jobbat fram detaljerna i budskapet, medan en referensgrupp med representanter från alla affärsområden har sett till så att ståndpunkterna funkar för hela Södra, för alla som ska använda det oavsett i vilket affärsområde man jobbar, berättar Maria.

I processen med att ta fram positionspapperet har Maria och hennes kollegor insett att det kanske inte alltid är de traditionella branschorganisationerna som bäst driver alla Södras frågor.

– När det gäller hållbara textilier har vi förstått hur viktigt det är att kroka arm med både den traditionella textilindustrin och med återvinningsindustrin. 

Fler positionspapper på gång

Positionspapper är ett nytt sätt för Södra oss att arbeta med prioriterade näringspolitiska frågor. 

– Vi har startat med hållbara textilier och kommer fortsätta med trähus samt energi och kemikalier, som är andra områden där vi behöver vara proaktiva om vi vill vara med och sätta agendan och få till förflyttningar. 

Det är inte bara det näringspolitiska teamet som kommer att ha nytta av positionspapprena, utan de kommer att vara användbara för alla som på något sätt kommer i kontakt med beslutsfattare på olika nivåer.

– Förtroendevalda ska kunna använda våra positionspapper som stöd i sina kontakter, och de kommer att ingå i ett större budskapsmaterial för lokala politikerträffar som vi nu håller på att ta fram, säger Maria Persdotter Isaksson.  

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.