phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ny utbildning om skogsskötsel i ett förändrat klimat

Ny utbildning om skogsskötsel i ett förändrat klimat

Eld och tät rök vid naturvårdsbränning i Klenemåla

God och hållbar skogsskötsel ställer stora krav på kunskap hos dig som är skogsägare. I ett förändrat klimat blir utmaningarna ännu större samtidigt som samhällets krav på enskilda skogsägare ökar. För att stötta dig som medlem i Södra har vi gått samman med Sveriges andra skogsägarföreningar och tagit fram en webbaserad utbildning om skogsskötsel i ett förändrat klimat.

Tillväxten och den ekologiska balansen i skogen påverkas av många faktorer. Ett faktum är att vi är inne i och står inför förändringar i klimatet med högre medeltemperatur och häftigare vädersituationer än tidigare, vilket också innebär ökade risker för skador av efterföljande skadegörare som svampar, insekter och vilt. Samtidigt ges möjligheter till ökad tillväxt genom längre växtperioder.   

– Att förstå hur klimatet påverkar skogen och hur ¬skogen kan påverka klimatet är viktig kunskap för den aktiva skogsbrukaren. Möjligheten att anpassa sitt skogsbruk till de förutsättningar som råder och kan förväntas råda kommer att vara avgörande för att kunna bedriva ett hållbart och lönsamt skogsbruk idag och i framtiden, säger Magnus Petersson, skogsbrukschef på Södra.

Södra har i samarbete med Norra skog, Mellanskog och LRF tagit fram utbildningen som presen-terar den senaste klimatforskningen, vad vi vet om ståndortsanpassat skogsbruk och trädslagsval. Forskare från SMHI delar med sig av sin lägesbild av klimatforskningen och vilka framtidsscen-arion som finns. Utbildningen ger också handfasta råd för egen analys och förslag till åtgärder baserade på aktuell kunskap om ståndortsanpassad skogsskötsel och trädslagsval.

– Med ökad kunskap och insikter är Södras förhoppning att utbildningen ska bidra till att du känner dig tryggare i dina beslut om hur du ska sköta din skog i ett förändrat klimat. Vi har en viktig roll i att på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara klimatförändringens betydelse och vilken roll det kommer att spela för dig som medlem. Det är också viktigt att visa på de möjligheter som finns och konkreta åtgärder som du kan vidta i din skog, säger Magnus.

Du som vill ta del av kursen hittar den i Södraskolans kurskatalog här på webben.

Till kurskatalogen

Ur innehållet 

  • Skogens klimatnytta
  • Nuläge och prognoser för jordens klimat
  • Ståndortsanpassning och trädslagsval
  • Våra trädslag
  • Beståndsvård för frisk skog
  • Klimatförändringar och biologisk mångfald
  • Vägar, vatten och skogsskydd 
  • Skogens klimatråd – ett verktyg för egen analys 
  • Handfasta råd

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.