phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Myndigheter föreslår åtgärder för ökad balans mellan skog och klövvilt

Myndigheter föreslår åtgärder för ökad balans mellan skog och klövvilt

Viltfoder. Skogen spelar många viktiga roller. Balans och konstruktiva lösningar som gör att dessa roller kan förenas är något Södra jobbar aktivt med. Att ha både välväxande skogar och livskraftiga viltstammar är ett exempel som engagerar många medlemmar.

Nyligen presenterade Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen det gemensamma regeringsuppdrag man genomfört om skog och klövvilt. Det snabbaste och viktigaste sättet att kunna minska viltskadorna på kort sikt är enligt deras förslag minskning av klövviltstammarna, men även anpassad skogsskötsel för ökade fodermängder på frivillig väg.

Myndigheternas uppdrag har varit att utreda och föreslå åtgärder för att åstadkomma eftersträvad balans mellan klövviltstammar och fodertillgång som därmed minskar skadenivåerna på skog. De skulle ge exempel på åtgärder som kan öka fodertillgången samt redovisa förslag som syftar till att minska populationerna av klövvilt. 

Södra har tagit del av rapporten och Johan Frisk, chef för Södras viltförvaltning, anser att den i stora drag är en bra sammanfattning av det aktuella läget och att den innehåller en del bra åtgärdsförslag.

– Vi delar uppfattningen att såväl ytterligare reglering av viltpopulationer som klok förvaltning av viltfoder behövs, liksom ökat fokus på flerartsförvaltning. Vägen dit kräver mer utbildning, dialog och samverkan samt inte minst uthållighet i arbetet, säger han.

Rapporten Skog och klövvilt ska nu behandlas av regeringen och enligt Johan Frisk återstår det att se om det blir några förändringar i lagar och föreskrifter, utbildningar eller andra satsningar som tillsammans kan påverka arbetet med att uppnå mål för skog och vilt. 

Södra kommer noga följa regeringens vidare hantering av rapporten och dess slutsatser. Här kan du läsa mer  om rapportens innehåll och den fortsatta processen:

Skog och vilt

Rapporten”Skog och klövvilt” i korthet

 • Myndigheterna håller fast vid tidigare beslutade mål för viltstammar av hög kvalitet i balans med foderresursen, det vill säga
  • det ska vara möjligt att föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag
  • minst 7 av 10 tallstammar ska vid 5 meters höjd vara oskadade av klövvilt (maximalt 5 % årlig skada)
  • rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de förekommer naturligt
 • Snabbaste och viktigaste sättet att kunna minska betesskadorna är genom minskning av klövviltstammarna
 • Fortsatt frivillighet avseende anpassad skogsskötsel för ökade fodermängder, inga förslag på bindande regler
 • Utökade jakttider på älg, kronhjort och rådjur
 • ÄBIN föreslås finansieras med statliga medel 
 • Kraftsamling kring flerartsförvaltning
 • Stort fokus på informationsspridning och utbildning samt ökat samarbete mellan berörda intressenter
 • Behov att förtydliga roller, ansvar, styrning och uppföljning
 • Behov av nya enkla och tydliga regler för skyddsjakt
 • Skogsstyrelsen ska adjungeras till Viltförvaltningsdelegationerna

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.