phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ledare: Vår framdrift gör mig stolt och optimistisk

Ledare: Vår framdrift gör mig stolt och optimistisk

Magnus Hall Ordförande i Södras styrelse

December är här och framför oss ligger en tid av alla de bestyr som hör julhelgerna till. För egen del har jag just beställt en vildsvinskinka till julbordet. Men december innebär också tid för reflektion över det händelserika år som går mot sitt slut, likväl som att blicka fram emot det nya som väntar runt hörnet. För oss i Södra konstaterar jag att 2023 varit ett år med både möjligheter och utmaningar där omvärlden kanske mer än tidigare påverkat vår verksamhet.

I ljuset av förra årets rekordresultat kan utvecklingen 2023 framstå som en besvikelse, men som det ser ut nu hamnar vi i nivå med ett historiskt stabilt resultat. Och som kooperation besitter vi ju en styrka i vår långsiktighet. Det innebär att vi ska förbereda oss för framtiden med de kortsiktiga åtgärder som ibland krävs men samtidigt ta de beslut och investeringar som är nödvändiga för vår långsiktiga intjäningsförmåga och strategiska huvudriktning.

Medan räntor stigit och inflationen påverkat vår köpkraft har skogsgården samtidigt kunnat glädjas åt god och stigande efterfrågan på råvara med virkespriser i Götaland som ligger på historiskt höga nivåer. Det är positivt för skogsgårdens lönsamhet samtidigt som det ökar pressen för våra gemensamt ägda industrier där marknadsförutsättningarna är utmanande. Med det sagt är konkurrenskraft något verksamheten ständigt jobbar med, och extra kraft har lagts på att påverka det vi kan styra över, däribland effektiviseringar. Redan i början av november fick vi en tidig julklapp när årsmålet om 724 miljoner i kostnadseffektiviseringar uppnåddes. Det ligger mycket arbete bakom varje krona och det som är extra roligt är att engagemanget kommer från linjeorganisationen och inte bara från den projektgrupp som initierat arbetet.

Som du kan läsa exempel om i detta nummer, har vi under året också gjort flera investeringar som på sikt stärker förutsättningarna för skogsgårdens lönsamhet. I våras stod vår nya fabrik för korslimmat trä klar i Värö och under samma period driftsattes en ny indunstningsanläggning för ökad energieffektivitet och lönsamhet vid bruket i Mönsterås. I slutet av oktober var jag med och invigde vårt nya gemensamma fryslager i Falkenberg där 40 miljoner plantor kan vila innan de sätts i marken runt om i Södraland. 2023 blir också året då arbetet med förädling av björkfrö burit frukt. Efterfrågan på björkplantor har länge varit betydligt högre än vad Södra kunnat erbjuda, men efter ett strategiskt arbete kommer förädlade björkplantor att finnas klara för försäljning redan 2025.

En fråga som jag vet intresserar många, och där vi som skogsägare ibland hamnar i medialt fokus, är viltet. Under året har ett arbete initierats för att uppdatera Södras hållning. Den ska bygga på fakta och präglas av dialog för långsiktiga lösningar där skogens olika roller och intressen kan samexistera. Under 2024 ska detta arbete landa och jag tror starkt på att vi med en öppen och konstruktiv attityd långsiktigt kan bidra till både livskraftiga tallplantor och välmående viltstammar.

Det här är endast ett axplock av allt som hänt, men det visar på den framdrift vi som koooperat-ion har och det gör mig stolt och optimistisk inför framtiden även om vi i närtid upplever osäkerhet i vår omvärld. När jag blickar framåt, tror jag tyvärr att den globala ekonomins avmattning kommer utmana oss ett tag till samtidigt som behovet av hållbara lösningar växer och därmed skogsgårdens möjligheter. Vi vet att konsumenterna värderar skogen högt och vårt uppdrag är att i större utsträckning visa den bredd av värden som den bidrar med. Inte minst alla de vardagliga produkter som kommer ur våra skogar.  

Den här tiden på året flyttar bokstavligen en bit av skogen in i snart sagt vartenda hushåll i Sverige. Kanske blir julgranen, presentpapperet, knäckformen eller brasveden en påminnelse om skogsgårdens stora betydelse för Sverige och världen. 

Med önskan om goda helger och ett gott nytt år!

Magnus Hall, styrelseordförande

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.