phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kooperativa etiska koden snart klar att vägleda förtroendevalda

Kooperativa etiska koden snart klar att vägleda förtroendevalda

Arbetet med den kooperativa etiska koden är nu inne på slutvarvet. Projektgruppen filar på de sista formuleringarna i avsnittet om hur koden ska användas i vardagen innan det är dags för förankring och beslut. – Vi ser fram emot att få presentera den på stämman nästa år, så att vi sedan kan börja leva den, varje dag, säger projektägare Carl Johan Olsson.

Modul 1 av det nya utvecklingsprogrammet för förtroendevalda handlade till stor del om den nya kooperativa etiska koden.
Under året handlade modul 1 av det nya utvecklingsprogrammet för förtroendevalda till stor del om den nya kooperativa etiska koden.

Vid föreningsstämman 2022 fick styrelsen i uppdrag att arbeta fram en kooperativ etisk kod. Med utgångspunkt i Södras värderingar ska en sådan kod vägleda förtroendevalda medlemmar i deras roll som företrädare för Södra och utgöra grund för andra styrande dokument. 

En projektgrupp bestående av sex förtroendevalda medlemmar och två tjänstemän började hös-ten 2022 arbeta fram ett utkast till kooperativ etisk kod för förtroendevalda i Södra. Under våren 2023 inleddes förankringsarbetet av den genom att deltagarna i utvecklingsprogrammet för förtroendevalda fick diskutera den och komma med synpunkter.

– Vid dessa träffar pratade vi etiska frågor och dilemman med omkring 400 förtroendevalda och vi fick många kloka tankar och inspel med oss som vi inom projektgruppen nu arbetat vidare med, säger Carl Johan Olsson.

Under försommaren och inledningen av hösten har arbetet gått vidare med att börja formulera koden i skrift. I början av september fanns ett första utkast klart som gick ut på remiss till en bredare referensgrupp med ett 20-tal förtroendevalda. Synpunkterna därifrån tog projektgruppen sedan med sig när de arbetade vidare med en mer skarp versionen, som referensgruppen nu har fått titta på. 

Mångfald och inkludering

Inom den demokratiska organisationen är mångfald och inkludering angelägna frågor och precis som i de nyligen framtagna riktlinjerna för hur valberedningarna ska jobba och tänka utgör frågor kopplade till mångfald och inkludering en grund för den kooperativa etiska koden, förklarar Carl Johan.

– För att vi i enlighet med valberedningsriktlinjerna ska kunna leva upp till vår strävan efter en större mångfald av människor som vill engagera sig i vår förening måste vi också vara inkluderande i vårt bemötande så att alla känner sig välkomna, säger han.

Den kooperativa etiska koden innehåller fem avsnitt och har ett upplägg som följer den för övriga etiska koder i Södra, exempelvis uppförandekoden för medarbetare: en kort inledande text som beskriver innehållet följs av en ruta med ”Vad betyder det här för mig?”

Det första avsnittet handlar om att man i rollen som förtroendevald ska utgå från föreningens kooperativa principer om långsiktig medlemsnytta, demokrati, samverkan och likabehandling. Andra avsnitt handlar om att man ska agera med omtanke för sunda och säkra miljöer och ett välkomnande klimat, samt att man i sin roll som förtroendevald är en viktig bärare av Södras varumärke och agerar för att bygga förtroende och vara en god förebild. I den kooperativa etiska koden finns också ett avsnitt som rör utveckling och lärande.

Användning i vardagen

Det sista avsnittet i kooperativa etiska koden tar upp frågor som för vem den gäller, hur den ska användas i vardagen och vad som händer om man inte följer den. Här kvarstår fortfarande en del arbete berättar Carl John.

– Detta kapitel fokuserar vi mycket på just nu. Här är det viktigt att vi hittar rätt nivå. Vi vill inte ha för många pekpinnar utan se användandet som ett ständigt praktiskt lärande, säger han.

– I förlängningen ser vi framför oss någon form av kooperativt etiskt råd, till vilken man kan vända sig för att få råd när extra svåra situationer och fall uppstår, säger han.

När även det sista avsnittet i den kooperativa etiska koden är färdigformulerad ska dokumentet förankras i förvaltningsrådet. Därefter ska det till styrelsen för beslut under våren 2024 för att sedan presenteras på föreningsstämman i Kalmar i maj. 

– Sen ska den implementeras i organisationen och, viktigast av allt, efterlevas i det dagliga, hela tiden, säger Carl Johan Olsson.

 

”Viktiga riktlinjer för oss i förtroenderådet”

Carita Kjellberg, förtroendevald i Snapphanebygdens skogsbruksområde, är en av deltagarna i referensgruppen för den kooperativa etiska koden. Hon tycker att dokumentet innehåller viktiga riktlinjer för förtroenderådet och ser nu fram emot att börja jobba enligt dem.

– Jag är intresserad av det mänskliga mötet och för mig var det självklart att tacka ja till att vara med i referensgruppen. Vi förtroendevalda behöver ett bra stöd i hur vi förväntas agera i olika sammanhang. 

Hon ser att den kooperativa etiska koden kommer att utgöra en samlad och användbar handledning för förtroendevalda, hur de ska vara gentemot varandra, medlemmar och andra inom Södra. 

– Exemplen i dokumentet tror jag kommer fungera jättebra som underlag för diskussion om hur vi kan arbeta tillsammans i förtroenderåden. Det känns också tryggt att det blir tydligt vart vi kan vända oss om det uppstår en situation som vi inte klarar av att hantera på egen hand.

– Uppdraget har varit roligt och jag uppskattar särskilt att projektgruppen ville veta vad jag tycker och tänker i de här frågorna, som ju inte alltid är helt enkla, säger Carita Kjellberg. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.