phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt 536 000 kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2023

536 000 kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2023

Gran angripen av grankbarkborre

Även de skador som granbarkborren orsakade i slutet av sommaren syns nu i medlemmarnas skogar och totalt har 536 000 granskog på Södras medlemsfastigheter skadats av barkborren under 2023. Trots att skadorna har minskat de senaste åren ligger de fortfarande på en hög nivå i de drabbade områdena.

Redan i vecka 36 genomförde Södras inspektorer en inventering av granbarkborreskadorna på 300 övervakningsfastigheter runt om i Södras område. Den visade att 497 000 m3fub granskog då var skadad av granbarkborre. 

Likt 2022 är det i de östra delarna av Södras område som skadorna är värst. De största skadevolymerna finns i verksamhetsområdena Mönsterås, Vimmerby, Åtvidaberg och Linköping, säger Södras skogsskötselchef Henrik Holmberg.

Det är först under hösten som även de skador som granbarkborrens svärmning under sensommaren orsakade blir synliga i form av träd med bruna barr eller gröna träd vars bark har börjat lossna högt upp på stammen. Under vecka 44 genomförde Södra därför, precis som tidigare år, ytterligare en skadeinventering, men den här gången endast i de värst drabbade verksamhetsområdena. 

Inventeringen vecka 44 visar att totalt 536 000 m3fub skog på medlemsfastigheterna skadats av granbarkborren under 2023. Det innebär att skadorna har ökat med cirka 10 procent sedan inventeringen i vecka 36, vilket är en något mindre ökning än vad vi har sett tidigare år.

Resultatet av årets inventeringar visar på en minskning av granbarkborreskadorna jämfört med 2022, då de totala skadorna för året låg på 675 000 m3fub. 

- Den positiva trenden som vi har sett de senaste åren fortsätter alltså och träden verkar återhämta sig från den extrema torkan 2018, även om det går långsamt, säger Henrik Holmberg. 

- Men även om skadorna totalt sett är mindre i år än 2022, så är 539 000 m3fub en stor virkesvolym. Med tanke på att skadorna är geografiskt begränsade är enskilda skogsägare fortsatt mycket hårt drabbade.

Populationen av granbarkborre är fortsatt stor i skogen och vädret och våra skogsskyddsinsatser kommer att bli helt avgörande för skadeutvecklingen även kommande år, menar Henrik Holmberg.

-Det är nu viktigt att få bort så många angripna träd som möjligt ur skogen innan vårsvärmningen börjar. Har du som skogsägare i de drabbade områdena ännu inte inventerat din skog är det därför nu hög tid att du ger dig ut. Även om du inventerade redan tidigare i höstas, kan skadorna ha blivit synliga först nu. Och upptäcker du skadade träd ska du se till att de så fort som möjligt avverkas och forslas bort. På så sätt kan du fortsatt göra skogsskyddsnytta och framför allt rädda virkesvärden, säger Henrik Holmberg. 

Läs mer på granbarkborresidan

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: granbarkborre

Nyhet

Ämnen: granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.