phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra Ädla investerar i ny AI-teknik för smartare skogsskötsel

Södra Ädla investerar i ny AI-teknik för smartare skogsskötsel

Södra Ädla blir delägare i Nordic Forestry Automation (NFA) som har utvecklat ett AI-system som stöttar föraren i skogskötselbeslut vid gallring. En teknik som förenklar och säkerställer en hög kvalitet på utförd gallring och bidrar till bättre lönsamhet.

Nordic Forestry Automation (NFA) som har utvecklat ett AI-system som stöttar föraren i skogsskötselbeslut vid gallring. En teknik som förenklar och säkerställer en hög kvalitet på utförd gallring och bidrar till bättre lönsamhet.

Att köra skogsmaskin i gallring är ett hantverk som kräver hundraprocentigt fokus och tar flera år att bemästra. Den sammantagna kognitiva belastningen är jämförbar med en stridspilots. För att skapa bättre förutsättningar för föraren och jämnare kvalitet på gallringen har företaget Nordic Forestry Automation (NFA) utvecklat ett AI-system som stöttar föraren i skogsskötselbesluten och gynnar skogens långsiktiga utveckling. 

– Södra Ädlas allra viktigaste uppgift är att investera i produkter och tjänster som breddar familjeskogsbruket och säkerställer en högre lönsamhet för skogsgården. NFA:s teknik är ett bra exempel på detta. Här har vi en produkt som effektiviserar skogsskötseln och samtidigt skapar bättre förutsättningar för framtida avverkning, säger Erik Bengtson, investeringsansvarig Södra Ädla.

Hög kvalitet, uppföljning och främjar biologisk mångfald

NFA:s förarstöd kan monteras i vilken skogsmaskin som helst och stöttar föraren i skogsskötselbesluten. Systemet mäter, positionerar och klassificerar alla träd runt maskinen automatiskt och i realtid som ett stöd till föraren i gallringsarbetet och vid valet av körväg. Dessutom visas positionen av de sparade träden med centimeternoggrannhet. Den insamlade datan om träden levereras till skogsägaren i en rapport som visar utgallrade och sparade träd och att gallringsarbetet optimerats mot den lokala växtkraften i beståndet. Det ger en ökad transparens, kvalitetssäkring av avverkningen och nya möjligheter att använda alternativa skötselmetoder för skogsägaren.

– AI-tekniken gör att alla förare gör ett lika bra arbete i skogen och vi får en garanterad hög kvalitet på utförd gallring. Arbetsmiljön blir bättre och informationen man samlar in kan användas för framtida skötsel av skogen. Det gynnar både förare och skogsägare, säger Erik Bengtson.

– Dessutom skapar tekniken helt nya förutsättningar för lokala anpassningar i skogen, vilket gör det lättare och mer kostnadseffektivt att utföra skogsskötselmetoder som främjar biologisk mångfald och kolinlagring.

Snart syns AI-tekniken i skogen

Den nya investeringen gör att NFA kan öka sin utvecklingstakt. Systemet har testats i pilotprojekt och under hösten 2023 och våren 2024 kommer bolaget börja sätta förserieenheter i kontinuerlig drift hos bolagen Södra, Sveaskog och SCA för att få ytterligare erfarenheter från användare och skogsägare och för att verifiera systemet.

– Eftersom vi kan använda tekniken direkt i existerande skogsmaskiner, kan vi snabbt få ut produkten på marknaden när den är redo. Vi ser att det kan ske någon gång under 2025, säger Lars Svensson, vd för NFA.

Fakta NFA

NFA grundades 2021 och teknologin baseras på grundarnas tidigare forskning inom algoritmer för AI och självkörande fordon på KTH och LTH. NFA tar nu in tio miljoner kronor i investeringskapital från Södras investeringsbolag Södra Ädla, Sveaskog och Almi Invest Syd.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.