phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Säkerhetsarbetet högt på Södra Skogs agenda

Säkerhetsarbetet högt på Södra Skogs agenda

x

Hälsa och säkerhet är högt på allas agendor inom den skogliga verksamheten. Det märks bland annat på alla de satsningar som görs, från extra säkerhetsutrustning på tjänstebilarna till gemensam hälsa- och säkerhetsvecka.

– Att öka förståelsen för hur avgörande beteendena är för vår säkerhet och vårt välmående är prioriterat och vi har kommit en bra bit på väg i detta arbete, säger Linda Claeson, HR-chef på Södra Skog.

Allt större resurser tillsätts för säker och trygg arbetsmiljö och ökat välmående inom Södra Skog. Sedan flera år tillbaka arbetar man systematiskt med arbetsmiljöfrågorna och skogsbranschens informationssystem för arbetsmiljö, SKIA, används för att rapportera händelser. 2019 anställdes arbetsmiljöingenjör Ulrika Johansson för att bland annat backa upp och stötta cheferna i detta arbete.

Genom intervjuer av cheferna har ett nuläge och ett önskat läge tagits fram och utifrån det formas en rad åtgärder och aktiviteter. Bland annat finns nu arbetsmiljögrupper där chefer, arbetsmiljöombud och HR regelbundet utbyter erfarenheter i hälso- och säkerhetsfrågor. Under sommaren har en arbetsmiljöchef rekryterats för att kunna öka fokuset på hälso- och säkerhetsfrågorna ännu mer.

– Även om vi självklart tidigare jobbade hårt med hälso- och säkerhetsfrågorna, för både medarbetare, entreprenörer och skogsägare, genomsyrar nu säkerhetstänket hela organisationen och det är tydligt att vi arbetar säkert eller inte alls, säger Linda Claeson.

Säkerhetspaket och BBS-projekt

Trafiken är ett angeläget säkerhetsområde för många medarbetare inom Södra Skog. Den största risken som fältpersonalen utsätts för i sitt arbete är just risken för fordons- och viltolyckor. För att minimera denna risk har ett utökat säkerhetspaket för tjänstebilarna tagits fram.

Även vid plantskolorna förekommer Södramycket trafik och i Flåboda har ett projekt för att förbättra trafikmiljön genomförts under sommaren. Här har det handlat om att sätta fokus på hur medarbetarnas beteenden påverkar säkerheten.

– Vi kan införa hur mycket regler och säkerhetsutrustning som helst, men om vi inte tänker efter hur vi jobbar och agerar säkert, eller lär oss hur vi kan förebygga osäkra beteenden, så hjälper inte det. Vi har nu testat metoden Beteendebaserad säkerhet, BBS, i Flåboda, säger Linda Claeson. 

Välmående viktigt område

Medarbetarnas välmående är ett annat viktigt område inom Södra Skogs hälso- och säkerhetsarbete. Vikten av balans mellan arbete och fritid och förväntansbilderna på varandra har diskuterats och resulterat i en tillgänglighetsprincip som talar om när på dygnet man får ”störa” varandra med jobbrelaterade frågor. Hur man kan skapa psykologisk trygghet i teamet och hur man kan hantera hotfulla situationer har också varit på agendan.

Under månadsskiftet maj-juni genomförde Södra Skog en gemensam hälsa- och säkerhetsvecka för att stärka vi-känslan i den egna arbetsgruppen och öka samhörigheten inom hela affärsområdet.

– Syftet var att inspireras, dela kunskap och öka förståelsen för risker i vår vardag och hur vi gemensamt kan förebygga dem. Vi uppmuntrades att aktivera oss och pratade om hur vi själva kan påverka vårt mående och hur vi tillsammans bidrar till att vara varandras positiva arbetsmiljö, berättar Linda Claeson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.