phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Jakob inventerar skador med drönare och till fots

Jakob inventerar skador med drönare och till fots

Jakob Waldén, skogsinspektor Åtvidaberg verksamhetsområde

– Drönaren ger en bra överblick över granbarkborreskadorna, men måste kompletteras med inventering till fots ute i skogen, säger Jakob Waldén, en av de skogsinspektorer som under vecka 36 genomförde Södras skadeinventering i medlemsskogarna.

Inom Södra finns det 330 övervakningsfastigheter över hela verksamhetsområdet som används för att göra olika typer av skadeinventeringar. Varje skogsinspektor är ansvarig för två övervakningsfastigheter var och dessa är utvalda för att återspegla skogstillståndet i området. 

– Övervakningsfastigheterna infördes efter stormen Gudrun för att vi snabbt skulle kunna skaffa oss en överblick över skadornas omfattning och utbredning. Sedan 2019 har fastigheterna även använts till inventering av granbarkborreskadad skog, berättar Henrik Holmberg, skogsskötselchef i Södra.

Hur går då inventeringen av granbarkborreskador till? Vi pratar med Jakob Waldén som är skogsinspektor i Åtvidaberg verksamhetsområde, där medlemsskogen drabbats hårt av de senaste årens granbarkborrehärjningar.

Så här går inventeringen till

Inventeringen inleds med att Jakob flyger med drönare över hela fastigheten.

– Om det är möjligt försöker jag välja en lite gråmulen dag när det är enklare att urskilja även sensommarangreppen. Drönaren flygs från fältappen och på så sätt ser jag var i skogen den befinner sig. Jag räknar träden från drönaren och noterar i appen hur många träd som har försommarangrepp och nu är bruna. 

Drönaren underlättar Jakobs arbete genom att den indikerar var i skogen han sedan ska gå och leta.

– Jag besöker alla punkter som jag har märkt ut i appen med hjälp av drönaren, men även de områden som anges som riskområden i kartlagret barkborrerisk samt tidigare kända riskbestånd på fastigheten. Det är först på plats i skogen som jag kan upptäcka de träd som angripits senare på sommaren. Dessa är fortfarande gröna, eller gulgröna, men kan sakna barr i granspetsarna, ha borrmjöl vid roten och/eller flagnande bark. När jag har identifierat alla skadade träd uppskattar jag den totala volymen på dem och noterar den i en excelfil som är gemensam för alla inspektorer som inventerar granbarkborreskadorna.

– Om det har avverkats på fastigheten så behöver jag ta reda på hur stor volym det handlar om, antingen via ett mätbesked, uppskattad volym från traktdirektivet eller uppskattning från markägaren om hen huggt egen ved, säger Jakob Waldén.

Uppgifterna från samtliga övervakningsfastigheter sammanställs sedan och blir underlag för till exempel rådgivning till skogsägarna, planering av avverkningsresurser och beslut om vilka sortiment som ska erbjudas.

Läs mer

Granbarkborreskadorna minskar – men fortsätt bekämpa insekten

Till granbarkborresidan

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.