phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Hög skogsproduktion i mångfalden på Höjden

Hög skogsproduktion i mångfalden på Höjden

Foto på Mats Helge och Agneta Helge, samt deras fastighet i Sännås Höjden Smålandsstenar

Södramedlemmen Mats Helge – eller Mats på Höjden, som han kallas – talar med entusiasm om sin och hustrun Agnetas mångfaldsskog. Med många trädslag och anpassade skötselmetoder rustas skogen för klimatförändringar och extremväder. Samtidigt upprätthålls en hög skogsproduktion för god ekonomi.

Foto på Mats Helge och Agneta Helge, samt deras fastighet i Sännås Höjden Smålandsstenar
Agneta och Mats vid en av de popplar som växer i det som de beskriver som ”den vassaste skogen efter stormen Gudrun”. Efter 16 år är träden redan 29 cm i brösthöjdsdiameter.

Mats Helge är visserligen skogsutbildad under det han kallar granperioden på 1970-talet, men han fick tidigt se att det fanns ett värde även i andra trädslag. På föräldragården i Nässja i halländska Unnaryd tillverkade och sålde hans far träkol gjord på 60 procent bok.

– När jag och min bror Bosse sedan tog över och drev gården fanns det många olika trädslag på markerna, men varken tall eller löv kom upp på grund av hårt betestryck, berättar Mats. Vi provade att hägna in och i det första hägnet planterade vi björk. Den växte på bra och vi upptäckte snart att ek och bok hade självsått sig i massor under björkarna. Efter ett 15-tal år kunde vi avverka grov björk och lämna plats för en fin ek- och bokskog i hägnet. Vi var unga och stärktes enormt av detta.

Med tiden blev det ett tiotal hägn på fastigheten, strategiskt placerade och med refuger emellan så att inte hela skogen stängdes in. 2005 kom stormen Gudrun.

– Vi fick se hur 11 000 kubikmeter gran av totalt 13 000 försvann, säger Mats. Med de erfarenheter vi hade skaffat oss genom hägnen kunde vi lägga upp en plan för vilka trädslag vi skulle ha på hyggena utifrån markens bördighet. Allt fungerade fint, utom poppel som inte trivdes på den sura marken. Vi hade glömt att kalka, men lärde av misstaget. Sedan dess växer även poppel bra.

Anpassa till förändrat klimat

Att anpassa skogen efter ett förändrat klimat är en självklarhet för Mats. Han har jobbat hela livet i skogen och besökt tusentals skogsgårdar, bland annat som skogsinspektor för Södra.

– Granen trivs ned till Blekinge ungefär, säger han. Men gränsen drar sig sakta norrut, så det är idé att titta på alternativ. Det går säkert att odla gran i Småland i 50-75 år till, men med dagens kunskap om global uppvärmning är det dags att åtminstone börja öva på andra trädslag.

Mats och Bosse drev gården i Nässja till 2009 då fastigheten såldes. Då hade Mats och hustrun Agneta sedan 1989 även drivit Agnetas föräldragård, kallad Höjden, i Sännås utanför Smålandsstenar.

– På Höjden var det naturligt att sköta skogen enligt samma tankar, säger Mats. Speciellt som Agneta var inne på samma spår. När hon röjde i ett tätt lövsnår på den nyinköpta fastigheten undrade hon om marknaden bara ville ha gran i framtiden. De björkar hon lämnade kvar då var som metspön. Idag är de 35 cm i diameter.

Att fånga en idé och göra den till ett arbetssätt och en filosofi beskriver Mats som något av en kick.

– Även Höjden hade mycket gran som blåste ned under Gudrun och Per. Det ökade övertygelsen att Bosse och jag hade gjort rätt när vi valde flera trädslag. Agneta och jag satsade därför ännu mer på mångfaldsskogen, och på den vägen är det. Granen vi har idag är slutgallrad runt trettioårsåldern. Vid 50 års ålder är skogen klar för skörd med årsringskraven för konstruktionsvirke.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.