phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Halvvägs till en miljard

Halvvägs till en miljard

Södra Wood Långasjö Målad ytterpanel Azmir Safic

I mitten av juni nådde vi halvvägs till målet om att stärka Södras underliggande lönsamhet med en miljard kronor till 2025 och att stärka konkurrenskraften genom att utveckla förmågan att leda och hantera kontinuerlig förändring.

Att arbeta för att stärka vår konkurrenskraft är en av de viktigaste sakerna vi har att göra – både i bättre och sämre tider. På så sätt skapar vi möjligheter att satsa på utveckling på kort och lång sikt och kan nå det avkastningskrav som medlemmarna i Södra har satt upp.

Effektivitet i världsklass är ett av fokusområdena i Södras strategi och ett program som startats för att öka den underliggande lönsamheten i företaget. Målet är att maximera värdet av skogsråvaran för att generera ett större värde för skogsgården.

– Jag tycker det är fantastiskt roligt att se engagemanget och drivkraften kring arbetet med effektivitet i världsklass! När jag möter medarbetare på olika ställen i Södra finns det så mycket vilja att vara med och bidra till att vi blir lite bättre varje dag, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.

Kärnan är att skapa ägarvärde genom att jobba med det som går att påverka.

– Effektivitet handlar om att använda sina resurser och tillgångar på bästa möjliga sätt. Eller att göra rätt saker och göra dem på rätt sätt. Som en viktig del av programmet jobbar vi med kompetensutveckling inom områden som förbättringsarbete, målstyrning, dataanalys och digitalisering, säger Stewen Nilsson, chef för Effektivitet i världsklass. 

I juni nådde programmet en viktig milstolpe, en halv miljard. Arbetet fortsätter med hög intensitet och ett stort antal initiativ är igång som förhoppningsvis kommer att ge god effekt. Målet för 2023 är att nå 724 miljoner kronor.

Effektivitet i världsklass stöttar verksamheten med ett gemensamt arbetssätt som stärker förmågan att förstå, utveckla och styra verksamheten att bli mer effektiv, lönsam och säker. Transparens och arbete tvärs Södra för att optimera helheten är en viktig del, tillsammans med datadriven analys.

Arbetet delas upp i arbetsströmmar: Här beskrivs några initiativ inom varje arbetsström.

• Operationell effektivitet

Vid sågverket i Kinda målar Södra ytterpanel för svensk bygghandel där ytterpanelen får en grundmålning och en mellanstrykning. Projektet hade två mål, vilka var att minska färgförbrukningen och öka tiden då produktionen är i gång, det vill säga tillgänglighet. Arbetet inleddes med rotorsaksanalyser och lösningen för att minska färgförbrukningen blev utbildning i certifieringskrav samt nya rutiner. Färgförbrukningen har minskat med 20 procent, vilket innebär en besparing på en miljon kronor. Tillgängligheten ökades genom förändrade aktiviteter kring rengöring samt genom att flytta underhåll utanför ordinarie arbetstid. Tillgängligheten har höjts med 40 procent, vilket innebär 3 miljoner kronor i effektivisering.

• Inköp

Södra har genomfört en upphandling av asfalteringstjänster för löpande underhåll. Istället för att ha separata lösningar för olika enheter, har man tecknat ett avtal med en leverantör för hela Södra. Projektet har genomförts med stort engagemang tillsammans tvärs Södra. Det nya avtalet innebär en kostnadsbesparing jämfört med om ett stort antal befintliga avtal hade förnyats.

• Optimerad värdekedja

Ett initiativ har handlat om att utveckla ett kontraktsprioriteringsverktyg. Södra kontrakterar hela produktionen av pappersmassa, vilket innebär ett komplext pussel mellan råvarutillgång, produktionskapacitet, marknad, segment, logistikkostnader och kundrabatter. Nu har ett nytt verktyg utvecklats där mycket mer data matas in och kan simulera olika förslag. Det är en digital utveckling där man hittat samband som gör att ett plus ett blir mer än två.

• Effektiva funktioner

Inom effektiva funktioner pågår ett projekt för att effektivisera rekryteringsprocessen. Målet är att öka andelen egna rekryteringar och förbättra kvaliteten på dessa. För närvarande genomförs 72 procent av rekryteringarna internt. Projektet kommer att fokusera på att trimma och förbättra den befintlig rekryteringsprocess samt ta lärdom av framgångsrika exempel från andra aktörer. Besparingspotentialen är fyra miljoner kronor.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.