phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Beteenden som räddar liv

Beteenden som räddar liv

Beteenden som räddar liv

Med initiativet Beteenden som räddar liv ska en säkerhetskultur med riskmedvetna medarbetare och säkra beteenden skapas inom Södra Cell.

Fyra områden har identifierats där stora insatser görs för att få till säkra beteenden för att rädda liv. Ett av dem är beteende i trafiken, de andra är arbete på hög höjd, hantering av skadliga ämnen och hantering av rörlig utrustning.

Genom att uppmuntra och förstärka säkra beteenden och öka dialoger inom arbetsmiljö och säkerhet skapas beteenden som räddar liv. Inom Södra Cell vill man skapa en säkerhetskultur där feedback inom arbetsmiljö och säkerhet präglas av omtanke till varandra.

Under 2023 gick startskottet för initiativet Beteenden som räddar liv med att ett brevkort skickades hem till alla anställda för att skapa en dialog även utanför arbetet. Därefter har det genomförts workshops kring de fyra riskområdena, hur man ska agera om man ser riskfyllda arbetsmoment och hur man förstärker säkra beteenden. Tillsammans med information i form av folders, roll-ups och information på infoskärmar och veckobrev ska detta skapa en ökad medvetenhet.

Trafiksäkerheten prioriterad

På massabruken är det vanligt med tung trafik och vissa arbetsfordon kan ha skymd sikt på grund av godset som transporteras. Utlastningen är ett typiskt område där trafiken är extra intensiv och reglerna är tydliga: obehöriga får inte vistas inom området. På utlastningen i Värö har man tagit flera initiativ för ökad trafiksäkerhet. Ett av dem är att tillsätta en grindvakt som hälsar chaufförerna välkomna, ser till att de har rätt skyddskläder och förvissar sig om att de vet vilka regler som gäller för att få köra på området. På så sätt skapas ordning och trivsel. För att minimera risken för felkörning på utlastningsområdet vid bruket i Mönsterås har man satt upp bommar med automatisk stängning och endast en lastbil åt gången får befinna sig på utlastningsplanen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.