phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra ser lignin som en framtida produkt

Södra ser lignin som en framtida produkt

Lignin

Södra ser lignin som ytterligare ett alternativ i framtidens produktportfölj och som kan ge ett större värde till medlemmarna. Lignin är en del av veden och kan ersätta fossila material i bland annat lim, batterier och kompositer eller ligga till grund för nya biobränslen. Södra är nu inne i ett intensivt utredningsskede kring hur en ligninfabrik kan byggas och beslut väntas fattas under kommande året.

Sen Hermansson Södra Innovation
Sven Hermansson, senior specialist och projektansvarig för lignin inom Södra Innovation.

Som en av världens största producent av massa av skogsråvara från familjeskogsbruket producerar Södra redan i dag bioprodukterna biometanol, tallolja och terpentin från industriprocessen. Snart kan det bli en ny produkt i sortimentet i form av lignin. I massakoket frigörs årligen stora mängder lignin med stor potential att separeras ut och användas som ett hållbart och förnybart material. Lignin kan vara ett grönt och förnybart alternativ till fossila material och det pågår intensiv utveckling kring att framgent kunna använda lignin i ett brett spann av applikationer, allt från framtidsmaterialet grafen och batterier till lätta fordonskomponenter.

– Vi ser ett starkt ökande intresse kring skogsråvara i omställningen till ett grönare samhälle. Här ser vi lignin som ett nytt spännande exempel i vår produktportfölj, säger Sven Hermansson, senior specialist och projektansvarig för lignin inom Södra Innovation.

Löses ut i massakoket

Lignin är den beståndsdelen i skogsråvaran som håller ihop fibrerna och ser till att träden står starka och stabila. I massafabrikens kok löses ligninet ut så att fibrerna kan frigöras och bli till pappers- eller dissolvingmassa. Det innebär att det hela tiden skapas stora mängder lignin vid bruken och här kan en del av ligninet separeras ut och bli till en produkt. Idag går ligninet till att genera ånga och elektricitet för att driva bruken, vilket också genererar ett överskott.

– Vi ser en stor potential i att överskottet kan gå till att ta ut en del av ligninet som en högvärdig produkt som efterfrågas av marknaden. Planerna är att vårt lignin ska bli tillgängligt för marknaden i stora kvantiteter och i jämn kvalitet inom en nära framtid, säger Sven.

Lignin idag och i framtiden

Idag används lignin framför allt direkt i massabruket för att producera ånga till processerna. Då följer ligninet helt enkelt med svartluten och förbränns i sodapannan. Den produktion av sulfatlignin som finns idag där man separerar ut det ur svartluten, saluförs på en relativt ny marknad och används bland annat som fyll- och bindemedel i asfalt och takpapp samt som ersättning av aromatiska kemikalier i olika sorters limmer.

– Den accelererade viljan i samhället att nu ställa om från fossilt till förnybart är en stark pådrivare för ligninmarknaden. Vi ser att marknaden kommer ta fart inom de kommande åren med ett antal nya och spännande applikationer. Den tillväxtkurvan vill vi på Södra kunna fånga och därför jobbar vi intensivt både med anläggningsutredningar och med att utveckla nya affärer för den tänkta ligninprodukten, avslutar Sven Hermansson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.