phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra ledande i omställning till klimatneutralitet

Södra ledande i omställning till klimatneutralitet

Södras ambition är att vara ledande i samhällets resa till klimatneutralitet. Vi ska skapa nya lösningar som sänker klimatavtrycken och driver omställningen till en cirkulär bioekonomi. Södras höga ambitioner skapar förändringar i samhället som stärker skogsgården.

Hållbarhet HVO - Det har bättre miljömässiga egenskaper då det är 100 procent fossilfritt vilket innebär att den är helt förnybar och har en markant lägre växthuspåverkan säger Henrik Brodin, inköpare på Södra.
– Skogsgårdens lönsamhet gynnas av en biobaserad cirkulär ekonomi. När transportsektorn ställer om till fossilfritt ökar vi värdet på den biobaserade råvaran, säger Henrik Brodin, programansvarig för Ett Fossilfritt Södra.

Södras mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030, jämfört med basåret 2020. År 2040 ska Södra inte ha några utsläpp av växthusgaser. 

Redan 2015 fattade Södra ett beslut om att vara föregångare när det gäller att ställa om till fossilfritt. Sedan dess har flera steg tagits för att nå målen. Både produktion och transporter ska bli fossilfria och även insatsvaror och hela logistikkedjan innefattas av målen. 

Skogsgårdens lönsamhet

Att Södra väljer att vara ledande i omställningen grundar sig i skogsgårdens lönsamhet.

– Vi ser att skogsgårdens lönsamhet gynnas av en biobaserad cirkulär ekonomi. Eftersom medlemmarna förfogar över råvaran behöver vi vara ledande i samhällets resa till klimatneutralitet. Vi kan både inspirera och visa vägen för andra i vår värdekedja. När transportsektorn ställer om från fossilfritt ökar vi värdet på den biobaserade råvaran. Likaså är vi med och styr omställningen med nya lösningar som till exempel biometanol, vilket ökar värdet. Genom att driva omställningen stärker vi vårt erbjudande till kunder och konsumenter. Värdekedjan kring den biobaserade råvaran i Södras region, bidrar på sikt också till att stärka landsbygden, vilket är en del i Södras strategi. En minskad klimatpåverkan gynnar också skogsgårdens utveckling. Barkborrar, bränder och stormar kommer från klimatproblematiken. Vi kan självklart inte göra allt själva utan måste få fler med oss, men vi behöver ligga i framkant, säger Henrik Brodin, som är energichef i Södra och programansvarig för Ett Fossilfritt Södra.

Totalt 10 prioriterade områden

Ett Fossilfritt Södra ska stötta och säkerställa att vi tillsammans driver förändring i rätt takt på ett lönsamt sätt. Totalt finns 10 prioriterade områden där vi ska skapa förutsättningar för att minska vårt utsläpp av växthusgaser och vårt klimatavtryck. Prioriterade områden är bland annat:

  • Elektrifiera interna och externa transporter 
  • Sjöfrakter 
  • Producera energi
  • Strategiska samarbeten kring kemikalier 
  • Skogsbruk
  • Utveckla Zero Fossil som innebär att vi säljer produkter med prispåslag till följd av produkternas helt fossilfria värdekedja. 

Därutöver är exempelvis lokala förbättringsinitiativ och arbetet med ständiga förbättringar som sker på våra enheter otroligt viktigt för att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt Södra.

– Att ställa om från det fossila system som produktion och transporter är uppbyggt kring, kräver en enorm omställning av hur man jobbar i hela värdekedjan. Vi är stora och kan vara drivande, men vi kan inte göra allt. Att prioritera gör att vi kan se till att våra resurser läggs där de gör som mest nytta för en långsiktig hållbar utveckling, säger Henrik Brodin. 

Effekter av förändringarna 

Vi har sett förändringar i stort och smått genom åren. Stora delar av vår produktion är idag fri från fossila utsläpp och vi har varit först ute med många förändringar där vi sett att andra följt efter, både inom att driva efterfrågan och utbud mot fossilfritt.  

– Vi och många andra företag fokuserar idag på elektrifiering av transporter, men redan 2019 vann vi Laddguldet som det företag i Sverige som främjade elektrifierade transporter på bäst sätt. Vi har varit tidigt ute inom många områden, vilket har lett till att många vill samarbeta med oss och ser oss som en viktig kund som bidrar till deras utveckling. Ett fint exempel på att vi på Södra har drivit fram en förändring i omställningen, är vår satsning på att producera biometanol. Nu när det finns fossilfri metanol att tillgå vågar sjöfarten investera i metanoldrivna fartyg. Det är bara genom handling som vi kan få till förändring, avslutar Henrik Brodin.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.