phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Plats för både återvunnen fiber och nyfiber i förpackningen

Plats för både återvunnen fiber och nyfiber i förpackningen

Bilder till kundreportage om delfort till Södrakontakt nr 2 2023

I takt med att världen blir mer medveten om behovet av att minska avfallet och minimera människans miljöpåverkan, har användningen av återvunnen fiber blivit mer utbredd. Södra, tillsammans med kunden delfort, menar dock att nyfiber och återvunnen fiber har var sin plats i förpackningen.

Annica Larsson Ahlstedt
Annica Larsson Ahlstedt, chef för produktkvalitet på Södra.

delfort, som använder sig av Södras pappersmassa i sin produktion, designar innovativa, funktionella och lätta specialpapper för en hållbar framtid och tillverkar ett brett utbud av mer än 1 500 specialpapper vid sex bruk. Sortimentet innehåller allt från förpackningspapper för livsmedel och konsumentvaror till applikationer inom läkemedel, kosmetika, etiketter och tobak, såväl som för tryck och publicering. Precis som vi på Södra, vill Peter Donnabauer, chef för fiberanskaffning på delfort, lyfta aspekterna av att både återvunnen fiber och nyfiber har sin roll i förpackningstillverkningen. 

– Många företag är frestade att välja återvunnen fiber som ett förmodat mer hållbart alternativ. Men varken återvunnen fiber eller nyfiber är i sig bättre eller sämre än den andra. Istället spelar båda två en viktig roll för hållbara förpackningar och en cirkulär ekonomi, säger Peter Donnabauer.

Utan nyfiber ingen återvinning

Inom förpackningsindustrin har det blivit en populär uppfattning att återvunnet papper är det enda hållbara alternativet för kartongförpackningsmaterial. Men utan nyfiber skulle det inte finnas någon pappersåtervinning. Återvunnen fiber är gjord av material som tidigare har använts och sedan bearbetats och omvandlats till nya fiber. Å andra sidan är nyfiber gjord av förnybar råvara – träd.

– Man kan inte återvinna fiber på obestämd tid eftersom de blir mer och mer utarmade i styrka för varje resa genom återvinningscykeln. När det gäller pappersbaserade förpackningar kan fiber återvinnas 5-7 gånger. För att upprätthålla tillgången på högkvalitativt papper måste vi kontinuerligt bidra med nyfiber i det cirkulära systemet, säger Annica Larsson Ahlstedt, chef för produktkvalitet på Södra.

På delfort börjar vart och ett av deras specialpapper med högkvalitativa förnybara råvaror som är hållbart framställda. De använder främst nyfiber av trä till förpackningspapper för livsmedel och konsumentvaror och undersöker sätt att införa, där det är säkert och lämpligt, återvunnen fiber i sina specialförpackningspapper.

– Nyfiber är rent, säkert och hygieniskt och uppfyller därför alla de stränga kraven för förpackningar som kommer i kontakt med bland annat livsmedel och läkemedel. Utöver produktsäkerheten måste vi också ta hänsyn till förpackningsmaterialets inverkan på innehållet. Speciellt när det gäller smak och lukt. Här har nyfiber en fördel, säger Peter Donnabauer.

Produkter gjorda av återvunnet papper upplevs ibland som mer miljömässigt hållbara än produkter gjorda av nyfiber, men nyfibermassa spelar en avgörande roll för att skapa högkvalitativa och hållbara pappersförpackningar. 

– Naturfiber från välskötta resurser är till sin natur hållbara och både nyfiber och återvunnen fiber är bra alternativ till fossilbaserade förpackningsmaterial. Den viktiga aspekten av nyfiber är att de kommer från hållbart skött skogsbruk, avslutar Annica Larsson Ahlstedt.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.