phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nytt utvecklingsprogram för förtroendevalda

Nytt utvecklingsprogram för förtroendevalda

Bilder till artikel om nytt utvecklingsprogram för förtroendevalda i Södrakontakt nr 2 2023

Ett nytt utvecklingsprogram för förtroendevalda i Södra har startat. I april samlades 350 av dem för att gå igenom strategi, värderingar och kooperativ etisk kod. – Den inledande dagen var riktigt bra och genomtänkt. Att få lyfta och diskutera frågor om hur vi agerar som företrädare för vår förening och hur vi uppför oss mot varandra var särskilt givande, säger Torbjörn Jansson, vice ordförande i Vimmerby skogsbruksområde.

Bilder till artikel om nytt utvecklingsprogram för förtroendevalda i Södrakontakt nr 2 2023
Torbjörn Jansson, vice ordförande i Vimmerby skogsbruksområde.

Tidigare arrangerade Södra utbildningar för förtroendevalda utifrån roll, till exempel Ny som förtroendevald och Ny som ordförande. Regelbundet ordnades också erfarenhetsutbyten mellan skogsbruksområden. När det var dags att starta upp utbildningsverksamheten igen efter pandemin ville man göra en rejäl satsning på de förtroendevalda. 

– I arbetet med att utveckla vår förening är frågor som rör kooperation och demokrati avgörande, och ett viktigt led i detta är att ta ett samlat grepp på utbildningen för de som vill vara förtroendevalda, säger Carl Johan. 

Det nya utvecklingsprogrammet är indelat i tre moduler. Modul 1 riktar sig till alla förtroende-valda medlemmar, inklusive ledamöter i lokala valberedningar, medan modul 2 och 3 främst är för ordförandena och vice ordförandena i förtroenderåden. 

Strategi, värderingar och etisk kod

Under ett par intensiva veckor i april genomfördes vid fyra olika tillfällen en första omgång av modul 1. Omkring 350 av totalt drygt 500 förtroendevalda medlemmar i Södra nappade på inbjudan. 

Dagarna inleddes med en genomgång av Södras gemensamma strategi och värderingar.

– Jag har tidigare fått vår strategi och våra värderingar presenterade för mig, men det är bra med repetition och att få diskutera den med andra var mycket givande, säger Torbjörn Jansson.

Stort engagemang 

Vid föreningsstämman 2022 togs beslut om att arbeta fram en kooperativ etisk kod, det vill säga en guide för hur man som förtroendevald kan agera i olika situationer när man representerar Södra och vad som är viktigt att tänka på i sin roll. 

Arbetet med den etiska koden pågår och att jobba med den i utvecklingsprogrammet var enligt Carl Johan självklart. Så under ett särskilt pass fick deltagarna diskutera dilemman och svåra situationer med varandra.

– Det var givande att i grupp lyfta olika dilemman som vi kan ställas inför i våra roller som företrädare för Södra. På så sätt blir startsträckan inte så lång om vi behöver hantera ett verkligt problem, menar Torbjörn Jansson. 

Jenny Håkansson, förtroenderådsledamot i Södra Hallands skogsbruksområde, tycker också att dilemmadiskussionerna var mycket givande:

– Jag tror att det är viktigt för Södra att gemensamt bestämma hur vi ska vara mot varandra så att vi kan lita på att vi blir sedda och hörda och kan föra fram vår åsikt, säger hon.

Carl Johan, som tillsammans med konsulten Håkan Larsson är ansvarig för utvecklingssatsningen för de förtroendevalda, berättar om ett stort engagemang bland deltagarna:

– Vi har fått många kloka tankar och inspel under vårens utvecklingstillfällen. Än så länge har vi bara hunnit lyfta lite på locket, men vi ser att det finns ett stort behov och intresse av att diskutera rollen och uppdraget som förtroendevald. Detta har varit ett viktigt avstamp för den fortsatta utvecklingen av förtroenderåden och vår förening, säger han.

Fortsättning i höst

I höst kommer modul 2 och 3 av utvecklingsprogrammet för förtroendevalda att gå av stapeln. 

– Då tar vi steget från att lära känna sin roll som förtroendevald till att få verktygen och att kunna agera. Ordförandena och vice ordförandena kommer också att få fördjupad kunskap i kooperationen som företagsform, berättar Carl Johan och fortsätter:

– Förhoppningen är att dessa två påbyggnadssteg i programmet ska starta egna tankar om varför Södra finns och reflektion över den egna rollen i förtroenderådet. 

– Jag ser verkligen fram emot utbildningsdagarna i höst, säger Torbjörn Jansson.

Coachande bemötande

Precis som tidigare erbjuds ordförandena och vice ordförandena i förtroenderåden även att gå Södras utbildning Coachande bemötande.

– Genom att nu blanda förtroendevalda och anställda i utbildningsgrupperna hoppas vi minska avståndet mellan kooperativt och operativt arbete och skapa större förståelse för varandra och helheten, säger Carl Johan Olsson.

– Blandningen av både roller och åldrar har lett till fantastiskt bra, djupa och givande diskussioner om vad ett coachande förhållningssätt betyder. Jag ser verkligen fram emot nästa träff, säger Torbjörn Jansson, som deltar i den första ”blandade” omgången av Coachande bemötande.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.