phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ledare: Framtiden i fokus när kortsiktiga utmaningar väntar

Ledare: Framtiden i fokus när kortsiktiga utmaningar väntar

Magnus Hall Ordförande i Södras styrelse

Södra bildades av familjeskogsbrukare som ville bli starkare tillsammans. Denna styrka kan innebära olika saker, både för föreningen och den enskilde medlemmen, men jag har alltid imponerats av förmågan att vara ett steg före och våga satsa på ett annorlunda sätt jämfört med konkurrenterna.

Min första kontakt med Södra hade jag som barn, när min far började som fabrikschef vid säckpappersbruket i Strömsnäsbruk. Det var starten på min resa med Södra och jag är glad att nu få ta den vidare och vara med och utveckla föreningen. 

Södras gemensamma styrka visar sig på flera sätt. På den årliga föreningsstämman i Lund den 31 maj fick vi se ett exempel på detta och hur väl rustad föreningen står inför framtiden. Stämman beviljade då den föreslagna vinstdelning om 3,2 miljarder, vilket innebär 63 000 kronor per medlem och den högsta utdelningen någonsin under ett enskilt år. Det känns fantastiskt kul och viktigt att föreningens goda resultat från 2022 kommer medlemmarna till del – inte minst i tider när många har drabbats av höga energipriser och andra utmaningar i skogen. Södramodellen bygger på att premiera aktiva medlemmar och nu visar den sin styrka igen.

Även med en rekordhög utdelning står föreningen starkt framåt. Vi behåller en hög soliditet, vilket gör Södra redo att hantera utmaningar och flexibelt nog att agera på möjligheter. För oss det inte en fråga om att ha hög soliditet eller investera – vi ska klara av att ha både och. Som ett kooperativ är vi beroende av att hitta nya områden för att gynna medlemmarna och uppfylla Södras uppdrag att förädla och förnya värdena på skogsgården. Det är också en särskiljande faktor som innebär ett ansvar att göra kloka vägval som inte bara gynnar oss här och nu, utan även framtida generationer.

Detta är en särskilt viktig balansgång för den osäkra tid som ligger framför oss i närtid.

Efter flera år med exceptionella förutsättningar går vi mot tuffare tider i omvärlden och på marknaden. Det handlar om en försvagad konjunktur, hög inflation och dyrare insatsvaror. Alla är globala rörelser som påverkar oss och ställer frågan om vår konkurrenskraft på sin spets. 

För att möta framtidens utmaningar och möjligheter är det viktigt att vi fortsätter samarbeta och utveckla Södra tillsammans. Vi behöver vara öppna för nya idéer, vara lyhörda för marknadens behov och fortsätta vara innovativa. Vi måste också vara framåtblickande och hålla oss ajour med de senaste trenderna och teknologierna inom skogsindustrin. Det handlar både om att våga investera och att samtidigt våga avstå från investeringar.

Tillsammans är vi starka, och tillsammans kommer vi att möta framtidens utmaningar och skapa en ännu starkare förening – av och för familjeskogsbruket.

Magnus Hall, styrelseordförande

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.