phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Intensivt påverkansarbete gav resultat

Intensivt påverkansarbete gav resultat

Flisning av barrgrot.

Bioenergi från skogen räknas fortsatt som 100 procent förnybar. EU:s beslut gläder Maria Persdotter Isaksson på näringspolitiska enheten där man jobbat med frågan i närmare två år. – Tack vare intensivt arbete med att förflytta parlamentets och rådets positioner genom idogt relationsbyggande har vi nu ett beslut som är riktigt bra för familjeskogsbruken, för Södra och för branschen i stort, säger hon.

Maria Persdotter Isaksson näringspolitisk specialist Södra
Maria Persdotter Isaksson, näringspolitisk specialist på Södra.

EU:s klimatlag, ”Fit for 55”, fastställer att utsläppen inom EU ska minska med minst 55 procent till 2030 och att EU ska uppnå klimatneutralitet senast år 2050. För att detta ska bli möjligt behövs bland annat en omställning till renare och förnybara energiformer. 

Förnybartdirektivet

Lagstiftningen som talar om hur mycket förnybar energi som ska finnas i Europa 2030 och vilka energiråvaror som räknas som förnybara heter Förnybartdirektivet (Renewable Energy Directive, RED), och fram till 2021 räknades restprodukter från skogen som förnybara. 

Efter att EU:s klimatlag införts krävdes en anpassning av regelverket och EU-kommissionen tog snabbt fram ett förslag till revidering av direktivet. När Europaparlamentet sedan röstade igenom parlamentets position innebar det fler skarpare lagförslag än kommissionens förslag, och det kändes som att parlamentet inte gjort en tillräcklig konsekvensanalys. I parlamentets förslag definierades ”primära skogsbränslen”, vilket skulle innebära bredare förbud mot alla restprodukter som kommer direkt från skogen och skogsbruket samt att restprodukterna inte skulle räknas mot förnybartmålen eller ges statligt stöd. 

Marcus Svensson, näringspolitisk chef i Södra säger:

– Ska vi klara omställningen och nå våra klimatpolitiska mål kommer vi behöva använda restprodukter från skogen. Att begränsa användningen av exempelvis skogsråvara för energiproduktion hämmar därför investeringar i teknikutveckling och produktion av biodrivmedel och omställningen.

– Vi ställde oss kritiska till förlaget och insåg snabbt att vi var tvungna att agera, säger Maria Persdotter Isaksson.

Samarbete med Preem

Ett arbete med att ytterligare konkretisera Södras position i frågan inleddes. Samtidigt hade man kontakter med LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna, som också hade börjat driva ett förändringsarbete kring det nya direktivet.

Ganska snart kände medarbetarna på Södras näringspolitiska enhet att det krävdes ett större grepp i frågan för att komma framåt.

– Vi ville ta ett värdekedjeperspektiv på frågan och startade en diskussion med drivmedelsbolaget Preem om ett samarbete. Tillsammans arbetade vi fram en gemensam strategi för att påverka beslutsfattarna, och det gav oss extra styrka, berättar Maria.

Handlingsplan och relationsbyggande

Den analys som gjorts av näringspolitiska enheten konkretiserades till tre tydliga ståndpunkter där Södra ville se en förändring och som togs med till förhandlingsbordet med olika beslutfattare: 

  • Behåll skrivningen i REDII där det inte finns en skillnad mellan primär och sekundär råvara.
  • Om primärt ska vara kvar, fokus på vad som är primärt och inte. Rester och avfall från skogsbruk bör inte klassas som primär biomassa.  
  • Annex IX ska vara den lista som styr ett hållbart råvaruval, den ska vara intakt och långsiktig och inte ”strypas” med skrivningar i direktivet. Den ska stötta hållbara investeringar, innovation och försörjningstrygghet.

När AnnexIX, listan över hållbara råvaror, beslutades 2018 tolkade Södra det som grönt ljus för att investera i biodrivmedelsproduktion. 

Södra har satsat stora medel i forskning och utveckling och står nu inför ett investeringsbeslut när det gäller Silva – en satsning som var helt beroende av utfallet i Förnybartdirektivets revidering.

– Vi var helt införstådda med att lagstiftningsprocesser tar tid, inte minst inom EU, och att förhandlingar innebär kompromisser. Men vi hade fullt fokus på att få igenom våra tre punkter i det nya direktivet, säger Maria.

– Vi hade flertalet träffar med beslutsfattarna, svarade på frågor och följde upp. Tack vare att vi skapade relationer med många av dem lyckades vi döda läckor, som är vanliga i sådana här sammanhang, och därmed också släcka den oro som uppstod. Och under hela processen hade vi regelbundna avstämningar med Södras koncernledning och förvaltningsråd.

Bättre än vi trodde

I mars i år, nästan två år efter att förslaget hade lagts fram, beslutade EU att bioenergi från skogen, till exempel grot, fortsatt kommer att räknas som förnybar.

– Resultatet av förhandlingarna blev betydligt bättre än vad vi trodde när förslaget först kom. Det känns fantastiskt roligt att tillsammans med kollegorna i näringspolitiska teamet och Södras energichef Henrik Brodin ha varit med och förändra utfallet så att vi nu har ett beslut som är riktigt bra. För familjeskogsbruken, för Södra och för branschen i stort, säger Maria Persdotter Isaksson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.