phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Glatt återseende för Mats och Kungen

Glatt återseende för Mats och Kungen

Kungen och Mats Helge

Så möttes de igen, 18 år senare, Kung Carl XVI Gustaf och Södramedlemmen Mats Helge. Då, 2005, var det under kaotiska förhållanden hemma på gården i Nässja i samband med förödelsen av stormen Gudrun. Vid återträffen i Växjö i slutet av maj fick kungaparet se bilder av Mats och Agnetas mångfaldsskogsbruk. – Det var en rolig återträff. Kungaparet tackade för vår insats och uppskattade vårt val av ny skog, säger Mats Helge.

Kungen och Mats Helge 2005
Mats visar Kungen den stormskadade skogen på gården Nässja tillsammans med dåvarande styrelseordförande Lars-Eric Åström.

Som en del av firandet av H.M. Konungens 50-årsjubileum på tronen besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län under 2023. Under kungaparets besök i Växjö fick de se bilder som tog sin utgångspunkt i det uppskattade besök som Kungen gjorde i länet 2005 efter stormen Gudrun. Kungen fick åter möta Södramedlemmen Mats Helge, vars fastighet i Unnaryd, Hallands län, drabbades hårt av stormen. 

– Kungen kom i helikopter den 13 januari. Han hade då sett förödelsen från luften och var mycket bestört. Kungen är intresserad av skogliga frågor och hans engagemang var mycket uppskattat, berättar Mats Helge.

Mats och hans bror Bosse hade drivit gården i Nässja i 30 år när stormen drog in. 

– Över en natt förlorade vi 11 000 kubikmeter gran av totalt 13 000. När Kungen lämnat tog ett idogt arbete vid. Södra höll i taktpinnen med fokus att rädda virkesvärden. En garanti som gav sekundatimmer lika bra betalt som färsktimmer infördes, så ingen blev drabbad för att de fick vänta. Det gav ett lugn så att vi tillsammans med stort samarbete, engagemang och snabb mobilisering tog oss genom krisen, hjälpte varandra och drog lärdomar.

Koncept med klimattänk

I flera månader arbetade norska entreprenörer på fyra fastigheter i Nässja. 

– Sedan stod vi där med kalhyggen och funderade på vad nästa steg skulle bli. Vi hade kontakt med mängder med människor och fick en hel lista med idéer. 1989 köpte vi vår andra fastighet i Sännås utanför Smålandsstenar, som i folkmun kallas för Höjden. Redan då sa min fru Agneta, ska vi inte ha mer variation, vill marknaden bara ha gran i framtiden? Det blev startskottet för det koncept vi har idag med mer klimattänk, säger Mats. 

Basen på gården i Nässja består av produktionsskog av unggran som inte blåste ner, tall och ek i ett tiotal hägn på grund av betestrycket, hybridasp, poppel, sitkagran och hybridlärk. 

– Skogen är klimatanpassad för framtiden. Vi valde trädslag som är bättre anpassade för extremare väder. Efter fyra års intensivt arbete sålde vi 2009 gården i Nässja. Redan 2019 kunde de nya ägarna gallra med skördare i 12-årig hybridlärk och björk och den ska gallras igen nu framöver. Eken, sitkagranen och björken växer så det knakar, säger Mats.

Mats och Agneta valde att använda samma koncept även på Höjden.

–  Vi har idag 20 trädslag som redan fanns på gården och sedan har vi plockat in 22 nya sorter. Huvuddelen av arealen är produktionsskog och specialproduktion av kvalitetsvirke sker i liten skala. Ett exempel är amerikansk häggkörsbär, som lyckats bra på 14-15 år och nu är 15 centimeter grova. Vi har gjort första avverkningen och ska provsåga, vilket blir spännande. Trädslaget betingar 50 000 kronor per kubikmeter. Fastigheten är dubbelcertifierad – 16 procent är avsatt för olika typer av naturhänsyn, berättar Mats.

Viktigt att berätta för Kungen

Den 31 maj var det åter dags för Mats att träffa Kungen och få visa upp vad som hänt sedan de sågs senast på gården i Nässja.

– Det känns kul och viktigt att få berätta för kungaparet om resan från eländet till att bli mångfaldsskogsbrukare. Kungaparet ställde många frågor om vårt skogsbruk. Ur stormen har det kommit skogliga lärdomar. Vi tillsammans med Linnéuniversitetet och Ikea berättade för kungaparet om samarbetet inom skogen och vad det gett länet i form av utbildning, forskning och samverkan mellan akademi och företag, säger Mats.

Malin Nordin, strategichef på Södra, som också medverkade på träffen tillade:

– Alla träd var upparbetade i juni 2006 och det sista timret från stormen användes 2009. Tack vare den snabba upparbetningen av stormvirket, i kombination med en hög ambition i återbeskogningen, har återväxten gått snabbare än väntat. Mycket tyder på att den skog som i dag står på dessa marker har blivit växtligare och motståndskraftigare än den var då Gudrun slog till. Och redan åtta år efter stormen började skogen binda mer koldioxid än vad den avgav, och så kommer det att vara i mer än 50 år framåt. 

– Den nya skogen sköts med mer stormanpassade skötselmetoder, med röjning och gallring både på rätt sätt och i rätt tid. Den består dessutom av betydligt mer löv än innan stormen vilket borgar för ökad mångfald. Vår framgång efter stormen Gudrun var ett resultat av styrkan, engagemanget och kunnandet i Södra som ekonomisk förening med 52 000 medlemmar, drygt 3 000 medarbetare och i nära samarbeten med entreprenörer, säger Malin Nordin.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.