phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt BraSatt knuffar föryngringstekniken framåt

BraSatt knuffar föryngringstekniken framåt

Arbetet med morgondagens föryngringsteknik går successivt framåt. Den självgående maskinen testas nu ihärdigt samtidigt som operatörsgränssnittet utvecklas och aggregatet för markberedning och plantering testas. – Vi inser ödmjukt att utmaningarna är många när flera olika maskinsystem ska samverka, men vi är hoppfulla inför att den nya tekniken ska komma skogsägarna till nytta på sikt, säger Anna Wallner, projektledare för BraSatt.

BraSatt. Självgående planteringsmaskin.
Planta för planta sätts nu i marken när den självgående planteringsmaskinen BraSatt 1 testas.

En av Södras fastigheter utgör fram till och med oktober månad högkvarter för testning av maskinen BraSatt 1. Så kallas den testplattform där autonom terrängkörning, automatiserad plantering, system för plantmatning, operatörsgränssnitt och planeringsapp nu integreras. 

– All mekanik är ihopbyggd och alla delsystem är på plats och igångkörda och nu pågår arbetet med att testa alla funktioner, planta för planta. Vi tar stapplande steg framåt och får allt bättre flyt och stabilitet i planteringscykeln, säger Anna Wallner.

App för planering och övervakning

Tanken med den nya planteringsmaskinen är att den ska vara så självgående som möjligt, men konceptet bygger på att det ska finnas en operatör i närheten av maskinen. Arbetet övergår nu allt mer till operatörsgränssnittet som utgörs av en planeringsapp. Samma app används för att i förväg planera föryngringen och för att på plats ute på föryngringsytan uppdatera planeringen och därefter övervaka maskinen när den planterar.

– En nyhet i planeringsappen är att vi nu kan lägga till ett lager för ståndortsanpassning, så att man kan välja var det ska växa tall respektive gran, eller var man vill mixa trädslagen, berättar Anna.

– Vi har också tittat på ergonomin vid inlastning av plantkartonger i maskinen, så att det lyftet blir enkelt och skonsamt. Dessutom skannas QR-koden på plantkartongerna så att plantornas batch-id kommer in i systemet.

Aggregat för markberedning och plantering

Parallellt med testningen av BraSatt 1-maskinen byggs ett aggregat för markberedning och plantering.

– Markberedningsaggregatet är utvecklat i många steg. Nu har vi tagit fram den första versionen där vi har ett aggregat med både markberedning och plantering som utför en komplett automatiserad sekvens som först gör en inversmarkberedning och sedan planterar plantan mitt i den omvända torvan, berättar Anna Wallner.

Hur långt har då arbetet med föryngringsmaskinen kommit? 

Det är lite av en utmaning att förklara det på ett enkelt sätt, menar Anna.

– Om vi gör en parallell till utvecklingen av en bil, så finns det ett antal funktioner som behöver vara välfungerande var för sig innan det blir en komplett bil, till exempel växellåda, motor, blinkerspak och backkamera. Man kan säga att vi genom att testa markberednings- och planteringsaggregatet separat ser till så att växellådan blir riktigt bra innan vi lägger krut på att sätta ihop den med de andra delarna. 

God plantöverlevnad högsta prioritet

Kommer det att finnas en färdig maskin enligt plan i februari 2024?

– Vi har hittills lärt oss väldigt mycket om alla de funktioner som behöves för att en autonom föryngring ska bli verklighet. Man ska inte förvänta sig en komplett föryngringsmaskin när det här projektet slutar i februari 2024, men ha förtroende för att utvecklingen har gått framåt inom ett flertal teknikområden, säger Anna, och fortsätter:

– Den största vinsten med en lyckad föryngring ligger hos skogsägaren. Genom att sätta god plantöverlevnad som högsta prioritet tar vi inga genvägar när det kommer till kvaliteten i planteringspunkten. Att utveckla en metod med hög plantöverlevnad och hög grad av automation kräver stora resurser, större än vad man kan förvänta sig att en maskintillverkare satsar. Jag är stolt över att Södra gör den här satsningen och tydligt knuffar föryngringstekniken framåt. Det blir som en teknikinjektion. Jag hyser en förhoppning om att detta ger ringar på vattnet, så att mer ny teknik kommer skogsägarna till nytta framåt.

Se film om BraSatt

Här på webben kan du läsa mer om och se film om BraSatt:

”Framtidens skogsvård från familjeskogsbruken”.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.