phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Vi jobbar för att påverka politiska besluten i rätt riktning”

”Vi jobbar för att påverka politiska besluten i rätt riktning”

x

Södras industriella verksamhet och familjeskogsbrukets villkor är i hög grad beroende av externt beslutsfattande på myndighetsnivå och inom politiken. Frågor som rör såväl hållbarhet, fossilfrihet och cirkulär ekonomi som ägande, brukande och skogliga produkter har kommit allt högre upp på agendan, både nationellt och inom EU. Den utvecklingen möter Södra nu med en näringspolitisk enhet som ska arbeta strukturerat och samordnat för att påverka besluten i rätt riktning.

Grunden för det näringspolitiska arbetet finns i den näringspolitiska strategin. Den innehåller planer för hur Södra ska arbeta med hela spektrumet av näringspolitiken och visar på tydliga fokusområden, berättar Marcus Svensson, näringspolitisk chef i Södra. 

– Södra har en lång erfarenhet av att jobba med näringspolitiska frågor. Att vi ska jobba för skogsgårdens lönsamhet anges i stadgarna och strategin innehåller självklart frågor kopplade till familjeskogsbrukets förutsättningar att äga och bruka skogen. Men strategin fångar även upp frågor som rör industrisidan. Miljötillstånd, gröna byggsektorn och återvinning av textil är exempel på frågor som nu ingår i det näringspolitiska uppdraget, säger han.

Med uppdraget att knyta ihop flera olika områden till en fungerande helhet började Marcus under början av 2022 bygga upp en näringspolitisk organisation. Och sedan några månader tillbaka är den näringspolitiska enheten på plats inom medlemsavdelningen. 

Omvärlden påverkar

Enligt Malin Pettersson, näringspolitisk specialist med fokus på skogsbruks- och miljöfrågor, påverkar omvärlden både Södras affär och Södras medlemmar. 

– Det som händer i omvärlden är därför utgångspunkten i vårt arbete, säger hon. Vi har också ett stort tryck från omvärlden att få veta vad vi tycker i olika frågor och hur vi agerar på dessa. Vad har vi för möjlighet att påverka? Och om vi kan påverka, vad behöver vi göra för att förändra? Det är frågor vi ska ställa oss, hela tiden med medlems- och ägarperspektivet i bakhuvudet. 

För medarbetarna i den näringspolitiska enheten är interaktion och externt engagemang viktigt. Vardagen består av deltagande i många forum och förberedelser inför möten med beslutfattare.

– Vårt uppdrag är att arbeta för positiv samhällspåverkan. Det betyder att vi ska vara konstruktiva och komma med förslag på lösningar. Det räcker således inte med att bara komma med en åsikt eller kritik om man vill påverka i en fråga. Ett väl genomarbetat material med vad Södra vill, en analys av vad som behöver göras och varför, och hur det sedan ska genomföras är ett måste för att vi ska hitta vägar framåt, konstaterar Marcus Svensson.

Turné i Södraland

I princip alla verksamheter inom Södra möter näringspolitiken i vardagen, och det är den näringspolitiska enhetens uppgift att se till att man agerar gemensam i en viss riktning. 

– Uppåt 30 medarbetare runt om i Södra arbetar regelbundet med näringspolitiska frågor av olika slag, och det är vår sak att stötta dem. För att hitta formerna för ett väl fungerande samarbete är vi nu ute på en turné i verksamheten, berättar Marcus Svensson.

För att få så bra utväxling som möjligt av de insatser som görs är det viktigt med samordning och den näringspolitiska enheten har ett särskilt ansvar för att ha koll på och para ihop rätt människor med varandra.

– Inom det skogliga området finns det upparbetade processer för detta, nu bygger vi upp sådana arbetsformer även ute i affärsområdena, berättar Maria Persdotter Isaksson, näringspolitisk specialist med fokus på industriella frågor.

– Vi har också träffat förvaltningsrådet och diskuterat hur vi kan utveckla det näringspolitiska arbetet tillsammans med dem.

Vi är näringspolitiska enheten

Marcus Svensson chef näringspolitiska enheten Södra
Marcus Svensson, näringspolitisk chef

Marcus har jobbat med politik, journalistik och kommunikation i hela sitt yrkesliv. Innan han anställdes som näringspolitisk kommunikatör och sedermera presschef på Södra för sju år sedan arbetade han bland annat som politisk chefredaktör på Smålandsposten. 

  • Leder arbetet i den näringspolitiska enheten. Ansvarar för att rapportera näringspolitiska frågor till styrelse och förvaltningsråd.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.