phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Välj rätt träd till veden

Välj rätt träd till veden

Egen ved värmer många gånger. Både i skogen, på vedbacken
och vid brasan.

Visst är vi många som har skattat oss lyckliga över den egna vedpannan eller köksspisen i vinter. Att kunna elda och hålla värmen i huset trots kalla vindar, och att dessutom kunna göra det med ved från den egna skogen, har känts som en lyx när vänner och bekanta beklagat sig över de höga elpriserna. Men tänk på att välja rätt träd när du plockar ut veden.

Träd som har lämnats som naturvårdshänsyn vid en avverkning ska lämnas kvar även om de blåser ned. Är de i vägen kan de kapas och läggas åt sidan.
Träd som har lämnats som naturvårdshänsyn vid en avverkning ska lämnas kvar även om de blåser ned. Är de i vägen kan de kapas och läggas åt sidan.

Att ha ett stort vedförråd är för många även i vanliga fall förknippat med trygghet. Många vill nog gärna ha minst ett års vedförbrukning i vedboden, för vem vet hur det blir nästa år?

Enligt gammal sed skulle veden vara staplad och klar före dymmelonsdagen, onsdagen före påskhelgen. Annars gick ”dymmeln”, något slags ohyra, i veden. Fast det finns förstås andra förklaringar till varför dymmelonsdagen heter just så, till exempel att man klädde in kyrkklockornas metallkläppar i tyg eller ersatte dem med trä för att dämpa ljudet inför långfredagen. Troligtvis härstammar ordet dymmel från det fornnordiska ordet dymbil, som betyder stum. Det får vara hur det vill med den gamla seden, visst är det skönt att ha ett ordentligt vedförråd, och att ha den kluven och staplad i tid så att den hinner torka.

Det senast året har dessutom många skogsägare passat på att hugga och sälja extra mycket ved när elpriserna rakat i höjden och villaägare har försökt sänka sina uppvärmningskostnader. Det har varit ett bra tillfälle att öka inkomsterna från och nyttan av sin skogsgård. 

Tänk på det här

Det finns många bra ställen och sätt att hämta ved på sin fastighet. Att röja/gallra i eftersatta röjningar kan vara ett sätt, sök och plock för att hitta och forsla ut granbarkborreangripna träd ett annat. Men det finns några saker som du bör tänka på när du väljer vilka träd du ska ta ut till ved:

Död ved

  • All död ved ska sparas, både stående och omkullfallna träd, liksom de högstubbar som skördaren gjort i samband med avverkning. Ett undantag är träd som är nydödade av exempelvis barkborren, de går bra att hugga ned och ta ut som ved. Har granen däremot varit död längre än ett år, ska den sparas i skogen. Om ett dött träd står farligt till går det alltid bra att lägga ned det på marken, säkerheten för människor går alltid först. Men det ska alltså ligga kvar i skogen någonstans.

Hänsynsträd

  • Träd som är lämnade som hänsyn vid en avverkning, till exempel träd i kantzoner eller fristående evighetsträd, hör till hänsynen även om det har dött eller blåst ned. Som levande träd bidrar de till mångfalden när de åldras och får en speciell krona eller bark som olika insekter, lavar och mossor är anpassade till. Men de gör nytta för den biologiska mångfalden även som stående eller liggande död ved, och skall därför inte arbetas upp och köras ut från skogen. Det går självklart bra att flytta på trädet om det utgör fara, ligger över en väg eller i vägen för markberedaren.

Fröträd

  • Fröträd som blåser ned får upparbetas och tas ut som virke, men om du är certifierad ska två nedblåsta fröträd lämnas kvar för att öka mängden död ved i skogen. Blåser fröträden ned i flera omgångar räcker det att lämna kvar två första gången det händer.

Vi hoppas att du tar och får chansen till härliga vedhuggardagar i skogen framöver. Kanske slår du flera flugor i en smäll och får en del skogsskötsel gjord. Eller tar du möjligheten att hugga bort de där björkarna som håller på att växa upp i de gamla ekarnas kronor eller som tagit fäste i den gamla torpgrunden. Du kan sedan njuta av din välgärning för miljövården och hur fint det blev. Inte sällan värmer veden många gånger. Både i kropp och själ.

I död ved trivs styltflugan, vars larver äter granbarkborrelarver och kan ha
stor inverkan på hur granbarkborren lyckas med sin föryngring.

Många arter är beroende av död ved

Så mycket som 40 procent av de rödlistade arterna som finns i skogsmiljöer är beroende av död ved av olika sorter. En del vill ha stående solbelyst död ved, andra tycker bättre om mossiga lågor i skugga. Utöver att vi påverkar mångfalden av arter positivt när vi lämnar död ved så är en annan intressant aspekt att vi då även gynnar granbarkborrens fiender som kan leva i veden. Död ved är alltså bra både för biologisk mångfald och för biologisk kontroll av skadegörare. 

I död ved trivs styltflugan, vars larver äter granbarkborrelarver och kan ha stor inverkan på hur granbarkborren lyckas med sin föryngring. Foto: Gunnar Isacsson

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.