phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt SunPine förädlar Södras tallolja till biodrivmedel

SunPine förädlar Södras tallolja till biodrivmedel

David Öquist, SunPine.

Av talloljan från Södras massabruk gör SunPine i Piteå, där Södra är delägare med 25 procent, 150 miljoner liter grön råtalldiesel varje år som kan blandas i diesel. – Detta är ett skolboksexempel på värdet vi skapar genom att använda hela trädet. Råvaran kommer från massatillverkningen, som sedan förädlas för att kunna användas i en dieselbil. Vi vill var en stark pådrivande faktor i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, säger David Öquist, vd för SunPine.

Bioolja. SunPine.

I ett framtida fossilfritt samhälle producerar Södra biodrivmedel för både vägtrafik, sjöfart och flyg. Målet är att bidra till den nödvändiga omställningen, samtidigt som biodrivmedlen ska ge ökad lönsamhet för medlemmarna i Södra. Vägen dit går genom att arbeta brett med flera olika spår.

Ett av spåren är SunPine, som är ett världsledande bioraffinaderi, där verksamheten är baserad på en svensk innovation och entreprenörsbedrift. De är idag en etablerad miljardindustri som bidrar till den gröna omställningen. 

Marknadspotential

– Det finns en stor marknadspotential för aktörer som kan visa att de bidrar till utvecklingen mot ett fossilfritt och mer hållbart samhälle. Efterfrågan på framtidens gröna drivmedel ökar, vilket gör att efterfrågan på råvaran ökar. Sedan 2021 producerar vi årligen 150 miljoner liter råtalldiesel. Det kan omsättas i den positiva klimateffekten att vi reducerar 250 000 ton fossilt koldioxidutsläpp per år, vilket motsvarar 200 000 dieselbilars utsläpp per år. Det är ett mycket bra exempel på att Sverige kan utveckla ny grön teknik, säger David.

Talldieseln är ett biobränsle med låga utsläpp av koldioxid och låg energiåtgång under produktens produktions- och livscykel. Du kan tanka talldieselprodukten "Preem Evolution Diesel" innehållande tallolja på Preems bensinmackar. Förutom råtalldiesel gör SunPine även harts, terpentin och biolja av Södras tallolja. Harts används i trycksvärta, lim, målarfärg och de vita strecken på vägen. Terpentinet används inom parfymindustrin eller i tuggummi som smakförstärkare. Biolja är en grön eldningsolja, denna olja använder även Södra i sin verksamhet. Målet är att genom fortsatt expansion öka produktionsvolymerna av produkterna.

Innovativa produkter

– Vi vill dessutom fortsätta skapa fler innovativa och hållbara produkter ur talloljan tillsammans med våra medarbetare och ägare. I januari välkomnade vi en ny medlem i produktfamiljen. Från talloljan extraheras Alfa Pinen, som är en värdefull kemisk förening som används i allt från aromer och kosmetika, till mjukmedel och rengöringsmedel. Den kan även användas för att framställa kamfer- och bredspektrumantibiotika. Studier visar dessutom att Alfa Pinen har många positiva hälsofördelar i allt från att lindra magsår till att bromsa cancertillväxt. Det kan till och med förbättra korttidsminnet. Det här genombrottet gör inte bara råvaran ännu mer värdefull, det möjliggör också produktion av mer hållbara och naturliga produkter. Vi beräknar att producera 1 000-1 300 ton Alfa Pinen per år, berättar David.

Södras produktion och utveckling av biodrivmedel ska ses i ljuset av det mål om fossilfria transporter som finns på såväl global nivå som internt på Södra. 

Arbeta brett

– Med flera olika satsningar binder vi oss inte vid en enda lösning, utan arbetar i stället brett. Vi har till exempel byggt världens första fabrik för biometanol, som är ett hållbart drivmedel från skogsråvaran. Anläggningen finns vid massabruket i Mönsterås. I Norge har vi bolaget Silva Green Fuel tillsammans med norska Statkraft, säger Henrik Brodin, energichef på Södra.

Silva driver en demoanläggning i Tofte, där en unik teknik testas för att producera biodrivmedel för olika typer av transporter. Tekniken går ut på att konvertera bark, sågspån, grot och annan biomassa till en bioråolja, som sedan kan förädlas till biodrivmedel.

– För att samhället ska kunna ställa om transportsystemet från olja till förnybart räcker det inte bara med att utveckla nya biodrivmedel. Vi arbetar med påverkan på flera olika fronter samtidig. Förutom utbud, där vi både har egen produktion och tillsammans med partners, arbetar vi även med efterfrågan och med de politiska styrmedel som måste till för en lyckad omställning. Och precis som med SunPine ser vi transportsektorn som ett viktigt insteg för att på sikt kunna utveckla nya produkter via nya innovationer från samma bioraffinaderi till andra segment, säger Henrik.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.