phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra i internationell storsatsning på koldioxidinfångning

Södra i internationell storsatsning på koldioxidinfångning

Södra Cell Mönsterås
Jonna Brandt
Ulf Eriksson

Södra tar nu ett nytt kliv för att skapa ytterligare värde från medlemmarnas råvara. I samarbete med bolagen Verdane och Equinor ska möjligheterna att bilda en komplett värdekedja för infångning och lagring av biogena utsläpp utforskas. Det unika samarbetet, kallat Njord Carbon, ska bidra till att stärka Södras lönsamhet och bidrag till klimatet.

Den svenska skogen är en viktig pusselbit i Sveriges gröna omställning. Södras positiva klimateffekt var år 2021 lika stor som 25 procent av Sveriges rapporterade utsläpp. Den positiva klimateffekten skapas både genom tillväxten i de 52 000 medlemmarnas skogar och genom att skogliga produkter ersätter produkter och energi med högre klimatbelastning.

Nu ingår Södra ett nytt internationellt samarbete med målet att stärka bidraget till klimatet ytterligare, både i Sverige och internationellt. Tillsammans med riskkapitalbolaget Verdane Capital och det statliga norska energibolaget Equinor inleder Södra en ny satsning för att utforska möjligheterna med koldioxidinfångning, också kallat ”bioenergy carbon capture and storage” (BECCS) eller bio-CCS.

Målet är att i framtiden kunna fånga in koldioxid redan vid utsläppet från industrins skorstenar genom att särskilja koldioxiden från rökgaserna och komprimera till flytande form. Koldioxidvätskan kan sedan permanent förvaras på en säker plats, men möjligheter kan också finnas framåt för att användas cirkulärt till nya produkter.

Ska skapa positivt bidrag till klimatet

Det internationella samarbetet går under namnet Njord Carbon. Södra, Verdane och Equinor har tillsammans kunskap och förutsättningar för att hantera hela värdekedjan från infångning av koldioxid och transport till lagring samt erfarenhet från att skapa tillväxt i nya marknader.

Inom samarbetet kommer bolagen tillsammans arbeta för att utforska en optimal värdekedja från infångning till lagring inklusive affärsmodell och full spårbarhet.

– Södra jobbar ständigt för att skapa ytterligare värde från medlemmarnas råvara och öka vårt bidrag till klimatomställningen – gärna genom nya partnerskap. Vi utvecklar arbetet i familjeskogsbruket, effektiviserar våra processer och minskar utsläppen. Men vår utveckling stannar inte där och vi vill alltid bli bättre. Koldioxidinfångning skulle stärka vårt långsiktiga arbete mot ett större positivt bidrag till klimatet, samtidigt som det breddar vår bas och skapar nytt värde ur en biprodukt vid Södras bruk, säger Lotta Lyrå, vd för Södra.

Första steg mot att permanent lagra utsläpp

Samarbetet är ett första steg mot att fler aktörer ska accelerera sitt hållbarhetsarbete genom att fånga in och permanent lagra biogena koldioxidutsläpp. Njord Carbon vill framåt erbjuda hållbara och kostnadseffektiva lösningar för koldioxidinfångning samt etablera en marknadsplats för handel med negativa utsläpp.

Projektet befinner sig i en tidig fas. Södra kommer nu genomföra förstudier och förprojekt innan ett eventuellt investeringsbeslut tas kring en bio-CCS-anläggning.

– Södra ska hela tiden utreda nya möjligheter att stärka verksamheten genom innovation och utveckling. Därför är vi glada att nu samarbeta med Verdane och Equinor. Tillsammans representerar vi hela värdekedjan – från infångning till lagring av koldioxid. Vi jobbar långsiktigt för att bygga en hållbar värdekedja och hoppas kunna komplettera den med negativa utsläpp, säger Andreas Hörnfeldt, Södras chef för Nya affärer.

Riskkapitalbolaget Verdane är experter på att skala upp hållbara företag och det norska energibolaget Equinor har djup kunskap om att lagra koldioxid permanent under jord. Tillsammans siktar företagen framåt för att utveckla verksamheten i Njord Carbon ytterligare tillsammans med fler partners.

För mer information: 

Läs mer på www.verdane.com/njordcarbon

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.