phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogens arter: Har någon av misstag lyckats pricka björken under jakten?

Skogens arter: Björksplintborre

Har någon av misstag lyckats pricka björken under jakten? Nej nej nej, det som vid en första anblick ser ut att ha åstadkommits av människan är i detta fall gjort av nyckelarten björksplintborre (Scolytus ratzeburgi).

Hål efter Björksplintborre

Skalbaggens lufthål och kläckhål bildar tydliga mönster i nävern på björk. Oftast hittar man hålen på nyligen döda björkar. Björksplintborren kan i enstaka fall även angripa en försvagad björk. Delar av trädets stam vallas då in av barken och dör, alternativt dör hela trädet. 

Björksplintborrens tjocka larver hackas gladeligen fram under vintern och äts upp av den större hackspetten (Dendrocopos major). I samband med hackspettens letande efter mat trillar bark bort från björken, till fördel för en mängd andra skalbaggar och steklar vars larver behöver den kala hårda veden som tittar fram. Även dessa kan bli till goda skrovmål för hackspetten, eller för varandra i det komplexa nät av arter som drar nytta av eller livnär sig på varandra i död björkved. Björksplintborren är ofta startskottet i denna kedja av mångfald, därav benämningen nyckelart. 

Så när du nästa gång ser en död eller döende björk, eller kanske en stående avbruten eller avkapad högstubbe av björk, gå gärna fram och se om du kan hitta hålen efter björksplintborren. Hittar du den så vet du att nu har startskottet gått för en stor mångfald av arter. Död ved är viktigt. 

Nyhet

Publicerad:

Skogens arter

I denna artikelserie berättar vi om olika arter som finns i skogen. Förhoppningen är att ge dig som läsare och skogsägare mer kunskap om olika arter och öka ditt intresse för det myller av mångfald som du kan hitta i din skog.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.