phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Satsning på kunskap och lärande ska stärka skogsägarskapet

Satsning på kunskap och lärande ska stärka skogsägarskapet

För att Södra ska vara attraktivt och relevant för dig som medlem behövs väl fungerande demokratiska processer där du har möjlighet att göra din röst hörd. Men även goda möjligheter till kunskapsinhämtning och lärande är avgörande för att du ska kunna känna dig trygg i ditt skogsägande.

Hedvig Johansson
Hedvig Johansson

Sedan 2022 finns en ny enhet inom medlemsavdelningen – Kooperation och lärande – som har till uppgift att fokusera på att stärka erbjudandet till dig som medlem. Carl Johan Olsson, som är ansvarig för enheten, berättar att arbetet består av tre områden: satsning på kunskap och lärande, utveckling av kooperationen och de demokratiska processerna samt ökat stöd till lokala ombud.

Kunskap och lärande är ett av Södras strategiområden och en avgörande del i att stärka skogsägarskapet och skogsgårdens lönsamhet. 

– Möjligheten till kunskap och lärande är en del i kooperationens grund och kanske den tydligaste vägen in till ökat engagemang och aktivitet i skogsägarskapet och medlemskapet i Södra. Kunskap och lärande stärker också relationen med Södra och mellan medlemmar och bygger trygghet i skogsägandet, säger Carl Johan. 

Södra har en historik av olika utbildningssatsningar, men behöver utveckla fler vägar och arenor, och erbjuda fler ämnesområden, för att möta omvärldsförändringar och nå skogsägare och medlemmar som idag är svåra att nå. 

– Genom att ta en ledande kunskapsposition, förstärka Södra som utbildningsaktör för skogsägare och stötta det självorganiserade lärandet vill vi skapa ett mer unikt medlemserbjudande samtidigt som hela Södras varumärke stärks, säger Carl Johan.

Som ansvarig för Kunskap och lärande har Hedvig Johansson anställts. Hedvig har en lång erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor inom Södra och har ett stort nätverk i branschen inom sitt kunskapsområde. Hon kommer senast från en roll som projektledare inom Södra Skog där hon bland annat hade ansvar för Södraskolan. Hon kommer att driva arbetet med kunskap och lärande i nära samverkan med både kollegor och förtroendevalda i Södra. 

– För mig är kunskap en dörröppnare som visar på möjligheter och som väcker nya tankar. Jag vill bidra till att fler tycker att det är roligt att äga och bruka skog och att de får ut mer av sitt skogsägande, säger Hedvig. 

Utveckling av demokratiska processer

Arbetet med att utveckla kooperationen och de demokratiska processerna har pågått under ett par år, och är sedan 2022 en del i Carl Johans ansvar.

– Vi jobbar bland annat med att se över styrande dokument, till exempel förvaltningsrådets arbetsordning. Vi har också tydliggjort regionrådens funktion och arbetssätt och arbetat med att utveckla förvaltningsrådets arbete och processer, berättar han.

Ett viktigt steg i att utveckla föreningen är att ta fram en kooperativ etisk kod – ett arbete som ska vara klart till stämman 2024.

– Vi behöver en guide som ger stöd för hur vi agerar i föreningen. Den etiska koden kommer tydliggöra vad som förväntas av dig som förtroendevald men också ge dig vägledning hur du kan agera i olika situationer. Arbetet ska resultera i ett dokument som ska ge ledamöter i förtroenderåden, fullmäktige och valberedningarna vägledning i det dagliga arbetet, säger Carl Johan.

Ökat stöd till ombuden

En kooperativ etisk kod är inte det enda stöd som förtroendevalda i Södra kan förvänta sig framåt. Två personer har rekryterats till enheten Kooperation och lärande för att stötta de förtroendevalda medlemmarna i deras olika roller. De börjar sina anställningar under våren.

– Andreas Elamsson, skogsinspektor i Vetlanda verksamhetsområde, är väl insatt i säkerhetsfrågor och viltfrågor, och kommer att stötta de lokala säkerhetsombuden och viltombuden. Han kommer också att arbeta nära Södras nya viltförvaltningsenhet. 

– Anette Brännström, som kommer från länsstyrelsen i Västra Götaland, har goda kunskaper i vattenfrågor och kommer att stötta vattenombuden och naturvårdsombud ute i skogsbruksområden, men även arbeta med projekt som exempelvis Grip on Life.

Södra satsar också på ett utvecklingsprogram för alla förtroendevalda.

– Vi tar fram ett utbildningsprogram som går ut på att man successivt, i olika steg, kan stärka sin roll och öka sin kunskap som förtroendevald i Södra. I år kommer vi att fokusera på strategi, värderingar och etisk kod, och framåt har vi tankar på att erbjuda förtroendevalda att delta i Södra coachingprogram, säger Carl Johan Olsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.