phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nya fryslagret för skogsplantor växer upp

Nya fryslagret för skogsplantor växer upp

Peter Karlsson, verksamhetschef Södra Skogsplantor, Jonatan Bengtsson, entreprenadingenjör MTA, Marcus Eklund, projektledare Södra, Daniel Numell, platschef bygget, MTA, och Roger Lysebring, arbetsledare MTA.

Bygget av Södras nya fryslager för 40 miljoner skogsplantor är i full gång. – När det står klart i månadsskiftet juni/juli får vi ökad kontroll och kvalitet i hela plantprocessen, sänkta drifts- och energikostnader samt bättre arbetsmiljö för personalen, säger verksamhetschefen för Södra Skogsplantor Peter Karlsson.

Medlemmarnas efterfrågan på högkvalitativa skogsplantor ökar stadigt. För att säkra den framtida planttillgången beslutade Södras styrelse förra våren att investera i ett nytt fryslager i anslutning till Södra Skogsplantors befintliga anläggning utanför Falkenberg. 

Byggprojektet drivs sedan i höstas tillsammans med MTA Bygg och Anläggning. I mitten av december restes stommarna till det 7 600 kvadratmeter stora lagret, som kommer att rymma 40 miljoner plantor.

Dags för inredningen

– Samarbetet fungerar bra och bygget går enligt plan. Nu i början av mars är tak och väggar uppe, markarbetena genomförda och körytorna klara, och det är dags att sätta i gång med inredningen, säger Södras projektledare Marcus Eklund.

Fryslagret kommer att ägas och drivas i egen regi, till skillnad från nuvarande hyrlösning.

– Genom att bygga fryslagret intill vår plantskola och genom att själva ansvara för driften, kommer vi att få bättre kontroll över hela vår plantkedja samtidigt som kvaliteten på våra plantor ökar, säger Peter Karlsson.

Minskad klimatpåverkan

Placeringen och byggnationen innebär också ökad energieffektivitet, vilket kommer minska verksamhetens klimatpåverkan och därmed ge en klar miljövinst.

– Eftersom det nya fryslagret ligger intill plantskolan kommer energiåtgången för interntransporter minska. Plantorna kommer att lagras i tre frysrum och lagringen kommer att optimeras genom att ett frysrum i taget sätts på och stängs av, vilket kommer att bidra till sänkta drifts- och energikostnader. Dessutom får fryslagret en större solcellsanläggning som kommer att täcka en del av elbehovet, säger Peter Karlsson.

Vid den nya anläggningen kommer all lastning och lossning av varor att ske genom att lastbilarna dockar direkt mot lagret.

Säkrare arbetsmiljö

– Fryslagret får en modern och ändamålsenlig layout och anläggningen kommer att främja en effektiv och smidig hantering av plantorna och på så sätt ge personalen en bättre och säkrare arbetsmiljö, säger Marcus Eklund.

Södras nya fryslager i Falkenberg ska vara färdigbyggt i juni/juli 2023 och de första plantorna kommer att börja frysas in från och med september/oktober.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.