phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Henning Hamilton, 1929-2022

Henning Hamilton, 1929-2022

Civiljägmästare Henning Hamilton, Djursholm, har avlidit i en ålder av 93 år. Närmast sörjande är hustru Marianne och sönerna Carl, Patric, David och Ian med familjer.

Henning Hamilton

Henning Hamilton föddes i Lemnhult i Jönköpings län 1929. Han utexaminerades från Kungl. Skogshögskolan i Stockholm 1955. 

Henning hade chefsbefattningar i Graningeverken AB, SIDA i Tanzania och Sveriges Skogsvårdsförbund. I Södra Sveriges Skogsägares Förbund, SSSF, sedermera Södra i Växjö var han verksam 1960-1972 som skogsbrukschef och skogsdirektör och 1986-1991 som informationschef. Efter pensionerningen drev han det egna företaget AB Skogens hus. År 1981 invaldes han i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Under tiden i Södra var Henning mycket engagerad vid uppbyggnaden av skogsbruksområdena, vilka utgör något av kärnan i verksamheten. Han ledde också kampanjen ”Silveryxan”, genom vilken ett industrilån på över 90 miljoner kronor tecknades av medlemmarna som en grundplåt för byggandet av bland annat Värö Bruk. Under tiden som informationschef fick han vara med och lotsa fram Södra till en betydande position på massamarknaden. Han var också en flitig och produktiv skribent och författare till ett flertal studiecirkel- och kursböcker, exempelvis Skogsbygd, Byakistan och Skogsgård. 

I det egna företaget AB Skogens hus, fortsatte han med sitt författarskap, där han lyfte fram levnadsvillkor- och förhållanden för de hårt arbetande människorna på landsbygden i det gamla skogssverige. De två senaste böckerna är Eldpallens glöd och Bort längtande vekhet – öden från det gamla landet. 

Henning var alltifrån ungdomen en intresserad jägare men var även en framgångsrik orienterare. Han hade 19 distriktsmästerskap i orientering! 

En mycket uppskattad och mångsidig skogsman har lämnat oss. För oss som hade förmånen att få lära känna honom, var Henning en klok, insiktsfull, generös och alltid lika vänlig person. Vi minns honom med stor tacksamhet!

Ingvar Karlsson, Jan-Åke Lundén och Lars-Eric Åström

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.