phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fler intresserar sig för näringsåterföring

Fler intresserar sig för näringsåterföring

Näringsåterföring på skogsmark

Allt fler skogsägare intresserar sig för tjänsten näringsåterföring som Södra erbjuder. Linus Andersson som är skogsvårdsledare i Broby verksamhetsområde bekräftar att intresset är stort. – Hos oss i norra Skåne föryngringsavverkar vi när skogen är cirka 60 år. De sista tio åren innan avverkning ser vi en tillväxtminskning och fler väljer då att ge en skogen en extra näringsinjektion under den perioden. Men du kan med god effekt återföra näring redan efter första gallringen.

Linus Andersson liuan
Linus Andersson

Tjänsten näringsåterföring erbjuds för närvarande i drygt hälften av Södras verksamhetsområden. Erbjudandet är kopplat till tillgången på ren bioaska. I flera av områdena inom Region öst kan du köpa tjänsten tack vare leveranser av bioaska från Södras massabruk i Mönsterås och inom Region syd och delar av Region väst erbjuds tjänsten tack vare avtal med externa leverantörer. Förhoppningen är att på sikt kunna erbjuda tjänsten inom alla Södras verksamhetsområden.

– Bioaskan måste uppfylla Skogsstyrelsens kvalitetskrav, vilket innebär att bioaskan endast får komma från pannor som eldar med ren biobränsle, där inget annat blandas i. Det sätter begränsningar i utbudet, berättar Linus.

Ökad tillväxt

Bioaska är näringsämnen i koncentrerad form. Exempel på sådana ämnen är kalcium, kalium, magnesium och fosfor. Forskning antyder att rätt utförd näringsåterföring på god skogsmark ger en ökad tillväxt i skogen under minst en 10-årsperiod efter spridningen. På bördiga marker kan detta ge ett tillskott på 15-20 m3sk per hektar.

– Du ökar tillväxten till en låg kostnad. Du betalar för den mängd aska som sprids i kronor per ton plus en fast kostnad per uppdrag. I dag ligger kostnaden hos oss på cirka 500 kronor per hektar, säger Linus.

För tillfället sprider Snapphanebygdens skogsbruksområde bioaska på 800-900 hektar om året och efterfrågan ökar.

– Processen med näringsåterföring börjar vid inspektorns rådgivning. De föreslår återföring på de marker där det är lämpligt, vilket är de flesta, förutom de allra svagaste. I vårt område sprider vi i alla granbestånd och även i lövbestånd. När vi skrivit ett kontrakt och är överens med skogsägaren, gör vi ett samråd till Skogsstyrelsen, där de bland annat får ta del av analysprotokollet på askan. Därefter hamnar bollen hos mig att samordna spridningen med entreprenörerna. Den bioaska vi kontrakterar på hösten sprider vi på våren och tvärtom. Detta för att samråden ska vara klara och att vi ger oss möjlighet att lösa logistiken på bästa sätt, säger Linus.

Näringsåterföring kan göras på hygge eller plantskog samt efter ett bestånds första gallring. Det är möjligt att näringsåterföra två gånger under ett bestånds omloppstid med minst tio år mellan första och andra spridningen.

– Tillväxten på en gran kulminerar vid cirka 40 års ålder, sedan planar den ut och då är det lämpligt att ge marken lite extra näring och speciellt intressant är det under den sista tioårsperoden. Det går också bra att sprida bioaska och höja pH-värdet inför en plantering, säger Linus.

Askan finmald

Tidigare spreds askan i pelleterad form med gödningsspridare och det kunde ge upphov till stamskador.

– Det är en oro som vi fortfarande möter. I dag är den största andelen så finmald att den kan liknas vid en blandning av vetemjöl och rågsikt, men det kan förekomma mjuka klumpar som är max två centimeter i storlek. Askan fuktas upp och kastas ut 10-15 meter och det finns absolut ingen risk för skador. Spridaren sitter på en vanlig skotare. Vi kör ut och tippar askan på kanten vid vägen och sedan lastar skotaren upp och kör ut cirka fyra ton per hektar. Spåren efter askan är borta redan efter första regnet, berättar Linus.

Väljer du tjänsten näringsåterföring sköter Södra hela uppdraget och du kan förvänta dig ett gott resultat. I tjänsten ingår också uppdatering av din skogsbruksplan efter utförd åtgärd. Är du in-tresserad av näringsåterföring på dina marker är du välkommen att kontakta din inspektor för mer information om vad som gäller i just ditt område.

Du kan också läsa mer på vår webb:

Näringsåterföring - för ett hållbart skogsbruk

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.