phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vägunderhållet extra viktigt på vintern

Vägunderhållet extra viktigt på vintern

Timmerbil i vinterlandskap Ullaredsbilen nr 8965013 och Karl-Erik Jonsson

Maskiner, personal och virkesbilar måste kunna ta sig till och från avverkningstrakter och avläggsplatser även under vintern. Halka, snö och tjällossning kan ställa till det för de som ska använda vägen, och därför är underhållet kanske extra viktigt nu.

Som skogsägare ansvarar du för din skogsbilväg vid transport av virke – hela vägen fram till allmän väg. Det innebär att det är du som ansvarar för att den är farbar och håller för transporten och för att den är säker för chauffören. 

Ligger vägen enbart på din egen fastighet har du själv fullt ansvar för underhållet och kostnaderna förenade med detta. Går vägen däremot över grannens fastighet, och grannen äger en del av den, behöver ni självklart komma överens om hur ni ska hantera och fördela underhållsansvaret. Kanske ingår vägen på din fastighet i en vägförening? Då behöver alla medlemmar engagera sig och gemensamt besluta vad som är viktigt att göra för att även de skogliga transporterna på vägen ska fungera bra.

Olika typer av vinterväglag

Här går vi igenom de olika typerna av väglag som kan råda under vintern och hur ansvaret för underhållet ser ut. 

Blöt väg

Milda vintrar med mycket nederbörd blir allt vanligare i södra Sverige. De flesta skogsbilvägar ska klara kortare regnperioder, men om det under vinterhalvåret kommer mycket regn under lång tid kan det skapa problem på vissa vägar. 

Hur bra en blöt väg håller för en virkestransport beror på bärigheten och därmed tillgängligheten. Vägar med tillgänglighetsklass A klarar lastbilstrafik hela året, även under tjällossning. Vägar med denna klassning är dock mycket ovanliga. Vägar med tillgänglighetsklass B klarar lastbilstrafik hela året, utom under svår tjällossning. Vägar med tillgänglighetsklass C klarar inte lastbilstrafik under tjällossning eller perioder med ihållande regn. För att undvika att vägen skadas betyder det att transporterna på en C-klassad väg kan behöva begränsas eller avbrytas när det varit sammanhängande regn i många dagar i sträck, som gjort det omöjligt för vägen att leda bort vattnet och återhämta sig. 

Hal väg

Vintertid är det inte ovanligt med temperatur- och väderomslag, från mildgrader och blötsnö till köldgrader, och tillbaka igen. När en frusen vägbana tinar på ytan kan den bli riktigt hal och den smala skogsbilvägen blir extra vansklig att köra på eftersom det oftast inte finns några marginaler. För att lastbilen ska kunna köra på en sådan väg behöver den sandas. Visserligen brukar chauffören ha med sig sand för att klara av vissa kortare hala partier, till exempel vid vändningar och för att kunna starta igen efter stopp vid avlägg och korsningar. Men i branta backar, tvära kurvor eller på längre vägar räcker det inte med lastbilens sandlådor. Vid behov ansvarar alltså du som skogsägare för att vägen sandas så att transporten kan utföras på ett säkert sätt. 

Snöig väg

Snö på vägbanan kan ställa till det för chauffören som ska hämta virket. Några enstaka centimeter spelar inte så stor roll på en väg med normala förutsättningar, men när snötäcket börjar bli uppemot 10 cm påverkas framkomligheten. Snön måste röjas bort och du som skogsägare har ansvar för att detta sker, oavsett vilken tillgänglighetsklass vägen har. Tänk på att vägar som har branta backar och/eller tvära kurvor kan kräva att körbanan hålls helt fri från snö, vilket ställer högre krav på snöröjningen.

Tjälad väg 

En väg som är tjälad, det vill säga att materialet i vägen är fruset från ytan och en bit ner i vägkroppen, håller extra bra för virkestransporter. Tjälen utgör alltså inget problem för chauffören och du behöver inte göra någon åtgärd.  

Tjällossning 

När tjälen går ur marken framåt vårkanten blir de flesta skogsbilvägar oframkomliga under en period. Det frusna vattnet i vägkroppen tinar uppifrån på grund av plusgrader i luften. Eftersom marken under fortfarande är frusen kan det tinade vattnet inte rinna ner utan blir i stället kvar och vägen blir extremt mjuk. Även vägar med bra bärighet (klass B) kan bli otjänliga under en kortare period när tjällossningen är som värst.

Planera och rusta för vinterväglag

Läs mer om skogsbilvägar

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.