phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras strategi: Från en familj till en annan

Södras strategi: Från en familj till en annan

x

Omvärlden rör sig och det skapar både möjligheter och utmaningar för Södra. Under det senaste året har vi arbetat med att uppdatera den gemensamma strategin för att möta förändringarna i omvärlden och skapa en tydlig riktning för framtiden. Strategin handlar om hur vi knyter ihop skogsägare med kunder och konsumenter – från en familj till en annan.

Fyra omvärldsperspektiv 

En bred omvärldsanalys har varit en viktig grund i strategiarbetet. Vi har särskilt fördjupat oss i fyra perspektiv:

• Hälsa och säkerhet är ett område där vi behöver ta ytterligare steg i jämförelse med övriga branschen. Arbetsskador och allvarliga tillbud ligger på en för hög nivå och säkerheten behöver komma först i varje situation. Hand i hand med säkerheten går hälsoperspektivet, där vi också kan göra förbättringar.

• Geopolitik och konjunktur har det senaste året kommit allt högre upp på agendan med ökade geopolitiska spänningar i Sveriges närområde, stigande global inflation och en allvarlig energisituation. Detta får tydliga effekter på våra leveranskedjor och på slutkundernas köpkraft. (Geopolitik = hur geografin påverkar politik och internationella relationer).

• Klimat och miljö Den globala klimatomställningen påverkar oss bland annat genom ökad risk för skogsskador och minskad råvarutillgång. Detta innebär stora krav på vår verksamhet, men bidrar också med en ökad efterfrågan på våra biobaserade produkter. 

• Teknik och kunskap påverkar oss på flera sätt. Digitaliseringen öppnar nya dörrar för vår verksamhet, men ställer också krav på vår förmåga, kompetens och organisation.

Södras unika affärsmodell 

Vår affärsmodell är unik och den är utgångspunkten för vår strategi. Södra är bron mellan skogsgården och konsumenten, där vi hela tiden strävar efter att få ut det mesta av både värdet i skogen och av kundnyttan vi skapar. På så sätt förädlar och förnyar medlemmar och medarbetare tillsammans skogsgårdens värden, om och om igen. Genom vår ekonomiska modell Södramodellen får varje gård del av det mervärde vi skapar i Södra och vår kooperativa ägarform ger både ett unikt engagemang och långsiktighet.

Reviderad strategi med fem huvudområden

Vi kallar vår gemensamma strategi Från en familj till en annan. Namnet kommer från att Södra är bron mellan familjeskogsbruken och familjerna i samhället. Råvaran levereras från medlemmarnas skogar, som ofta funnits i familjen i generationer, och omvandlas till samhällsviktiga produkter genom våra industrier. Produkterna fyller viktiga funktioner i vanliga familjers liv – det kan vara allt från kaffefiltret på morgonen till munskydd under pandemin och klimatsmarta byggnader i trä.

Strategin har ett ramverk med fem huvudområden som kommer att hålla över tid. Inom de fem huvudområdena finns strategiområden som ger en mer fördjupad bild och som kan förändras över tid. Ramverket ger enkelhet, tydlighet och stolthet kring de förflyttningar vi behöver göra. Det ger också ett tydligt fokus på medlem och kund.

Nyhet

Publicerad:

Malin Nordin strategichef

Malin Nordin, strategichef:

Vad är en strategi och varför behöver vi den?

– En strategi leder oss framåt. Med utgångspunkt i nuläget ska den ge en gemensam bild för medlemmar och medarbetare så vi får en god känsla och framtidstro. Ambitionen är att alla ska känna till strategin, med både hjärta och hjärna.

Hur har arbetet med strategin gått till?

– Grunden är en bred omvärldsanalys och sedan har vi jobbat i fem strategiprojekt med olika teman. Det viktigaste har varit att ha en transparent process som är inkluderande och bygger kompetens. Vi har ett långt perspektiv på tio år, men snabba förändringar i omvärlden gör att vi kommer att uppdatera strategin varje år.

Vad gör en strategichef?

– Som strategichef leder jag strategiarbetet och säkerställer att vi har blicken framåt och kan skapa förutsättningar för Södra att implementera strategin i hela verksamheten. I det arbetet är det viktigt att vi jobbar tillsammans – det är ju en gemensam strategi som ska leda hela Södra.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.