phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras elöverskott bidrar till lägre elpriser

Södras elöverskott bidrar till lägre elpriser

Överskottsenergin från Södras industri bidrar till att värma vart tredje hus i Götaland. På så sätt medverkar Södra genom sitt elöverskott till ett stabilt elsystem som ger lägre elpriser i södra Sverige. – Vi producerar mer el än vad vi gör av med. Det hjälper till att trycka ner elpriset. Bara överskottsenergin från massabruket i Värö motsvarar värmebehovet för 100 000 hushåll, säger Henrik Brodin, energichef på Södra.

Henrik Brodin Energi från skogsprodukter levererade med fossilbränslefria transporter. Leverans till Kalmar Enerig
Henrik Brodin, energichef på Södra.

Energiaffären har varit prioriterad inom Södra sedan lång tid tillbaka. Södra är södra Sveriges största elförbrukare, men har genom långsiktiga investeringar i massaindustrin vänt det till att i stället producera mer el än vad som förbrukas och har idag ett elöverskott på 500 GWh.

– Vår egen elproduktion och elöverskott spelar en viktig roll för stabiliteten i produktionen i industrin och värdeskapandet för medlemmarna. Elproduktionen vid Södras massabruk ger tre stora fördelar: medlemmarna får större valuta för sin skogsråvara, vi är robusta i vår produktion och vi stöttar samtidigt samhället med kontinuerlig grön eltillförsel, säger Henrik.

Fjärrvärmeverk producerar värme och el från Södras grot och bark. Värmen de producerar gör att el inte behövs för att värma hus. När elpriset är som högst på vintern får vi tack vare fjärrvärmen lägre efterfrågan på el som trycker ner priserna.

– Vårt elöverskott genom industrin och det vi bidar med till fjärrvärmeverk bidrar som mest när behovet av effekt är som högst, det i sin tur sänker elpriset i södra Sverige. Ett bidrag som jag tycker medlemmarna ska vara mycket stolta över. De blir dubbla vinnare då de tillsammans med andra får ta del av det lägre elpriset samtidigt som de får återbäring på den vinst Södra gör, säger Henrik.

Nyckeln till en stärkt energiaffär är att hela tiden ha energieffektiviseringar och ett effektivt resursutnyttjande centralt. Södra fortsätter hela tiden att investera i sin energieffektivt.

Värö fint exempel

Massabruket i Värö är ett fint exempel på utvecklingen av Södras energieffektiviseringar. På 15 år har bruket gått från att vara en köpare av el till att ha ett överskott av energi på drygt 1 500 GWh, vilket motsvarar energibehovet för 100 000 villor.

Bruket är idag en massa- och energiproducent. Förutom pappersmassan levererar bruket grön el, fjärrvärme, tallolja och bark. Värö har sedan 2002 arbetet systematiskt med en energistrategi som går ut på att minimera oljeförbrukningen, minimera värme och elförbrukningen, maximera elproduktionen, utnyttja processvärme till fjärrvärme och öka extern försäljning av biobränsle. Värö var 2010 dessutom första bruket i världen med att var fossilfria under normal drift

– Vår energiresa började 2002 när vi byggde fjärrvärmeledningen in till Varberg och började att förse staden med värme. Idag står vi för 85 procent av Varbergs behov, vilket betyder uppvärmning av 7 500 villor. 2007 byggde vi en ny turbin, vilket innebar att vi gick från att vara en köpare av el till att bli en elleverantör. 2009 byggdes ny indunstning och barktork, vilket gjorde att vi kunde sälja bark och bränsle till externa köpare. Tidigare använde vi det själva för att förse fabriken med energi, säger Marcus Åsgärde, platschef i Värö.

I den stora expansionen 2016 lades mycket kraft på att ta vara på restströmmar och restvärme och bygga så energieffektivt som möjligt. Ytterligare en turbin byggdes och elproduktionen ökade.

– Investeringarna gav en ökad ångproduktion och minskad ångförbrukning, och när vi får ett överskott av ånga kan vi tillverka mer eftersom vi då kör ångan genom turbinen. Värö har lägst ångförbrukning bland barrmassabruken i Europa, vilket gör att vi får ett stort elöverskott att sälja, säger Marcus.

Och energiresan är långt ifrån slut här.

– Det händer hela tiden nya saker inom energiområdet. Vi har ett bra samarbete med Varberg Energi som bygger ut fjärrvärmenätet successivt. Det som är på gång i närtid är en ny fjärrvärmeledning till Väröbacka och Limabacka. 

– Vi kan sammanfatta vår energiresa med att vi från början var en del av problemet eftersom industrin var så energikrävande, till att vi idag är en del av lösningen som hjälper resten av samhället att klara en hållbar energiförsörjning, avslutar Marcus.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.