phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skriv avtal om du anlitar entreprenör på egen hand

Skriv avtal om du anlitar entreprenör på egen hand

Hand som signerar ett dokument med en grön penna med Södras logotyp.

Funderar du på att låta en entreprenör utanför Södra utföra skogliga åtgärder på din fastighet? Ett gott råd är då att upprätta ett skriftligt avtal med entreprenören. Detta är särskilt viktigt om du är certifierad.

Certifiering enligt skogsbruksstandarderna PEFC (PEFC/05-22-11) och FSC® (FSC-C014930) bygger på att hela produktionskedjan uppfyller ett antal krav. Du som har certifierat ditt skogsinnehav har åtagit dig att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk utifrån produktionshänsyn, naturvårdshänsyn och sociala hänsyn. När du anlitar Södra för skogliga åtgärder övergår dessa åtaganden på Södra. 

Anlitar du en entreprenör utanför Södra för skogliga åtgärder måste du se till så att företaget följer ett antal viktiga kriterier. Företaget ska bland annat ha utbildning i natur- och kulturmiljövård, utföra arbetet enligt gällande lagar och följa PEFC:s och FSC:s krav kring bland annat arbetsmiljö. Är du PEFC-certifierad måste dessutom entreprenören också vara det. Detta säkerställs genom att ett skriftligt avtal upprättas. 

Men räcker det inte med en muntlig överenskommelse? Vi ställde frågan till Jonas Rydström, jurist på Södra.

Fördelar med skriftligt avtal

– Varje gång någon uppdrar åt någon annan att utföra en tjänst så ingår dessa parter ett avtal, ett avtal som kan vara muntligt eller skriftligt. I de allra flesta fall är de två formerna lika legalt bindande för parterna. Fördelen med ett skriftligt avtal är att det tydligt visar vad som avtalades. Om oenighet skulle uppstå kan en part visa vad som överenskommits. Men minst lika viktigt är att tvisten förhoppningsvis aldrig uppstår eftersom båda parter från början vet och kan se vad som avtalats, säger Jonas Rydström. 

Inte minst viktigt är det med skriftliga avtal vid skogliga åtgärder där diverse lagar och regler ålägger dig som markägare ett ansvar för hur åtgärderna i skogen utförs. 

– Om du i en sådan situation inte kan visa att du gett entreprenören rätt uppdrag eller ställt korrekta krav kan du själv få ansvar gentemot exempelvis myndigheter eller andra parter. I PEFC:s skogsbruksstandard står det också specifikt att just ett skriftligt avtal ska tecknas mellan de ingående parterna, säger Jonas Rydström.

I blankettmallen "Avtal för köp av entreprenadtjänst" som Södra har tagit fram finns alla de kriterier som krävs för att uppfylla certifieringskraven. Mallen hittar du på webben genom att logga in på i Min skogsgård, sedan under Min Skog/Skogsbrukscertifiering/Dokument.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.