phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Så bygger vi bron mellan skogsgården och konsumenten

Så bygger vi bron mellan skogsgården och konsumenten

Lotta Lyrå vd och koncernchef

Det finns ett citat som jag nämnt förut och som jag ofta återvänder till. Citatet är Gösta Edströms ur boken ”Utan kamp ingen seger”: ”För vilket ändamål skogens produkter i framtiden blir använda är i dag obekant. Se till att då den dagen kommer ni inte står tomhänta.”

Jag tycker att citatet fångar Södras och familjeskogsbrukets kärna på flera sätt. De beslut vi tar i dag tas för kommande generationer skogsägare och ägare till företaget Södra. Vi behöver sätta plantor som fungerar i våra barnbarns skogar, och vi behöver välja affärer, produkter och investeringar som utvecklar framtidens skogsgårdar. Det är så vi säkrar att vi inte står tomhänta när framtiden kommer.

Under det senaste året har vi arbetat med en revidering av Södras strategi och som en del av den drivit ett viktigt arbete kring vår framtida produktportfölj. Produktportföljen handlar om vägval. I vilka affärer, produkter och industrier ska vi investera vårt kapital och vårt engagemang för att stå så starka som möjligt i framtiden. Arbetet har haft tre viktiga utgångspunkter:

1. Möjliggöra att skogen och råvaran används på bästa sätt.

2. Rikta oss mot attraktiva marknader och kunder med långsiktigt hög betalningsförmåga.

3. Vidareutveckla befintlig affär och utvärdera nya affärer.

Med dessa utgångspunkter har vi definierat inriktningen för en framtida produktportfölj med huvudsakliga affärer – både tidigare kända och mer outforskade. Våra kommande affärsprojekt ska självklart stå på egna ben, men det är inom detta ramverk de kommer beslutas och utvärderas. 

Produkter inom sågade trävaror och massa kommer fortsätta stå för huvuddelen av vår portfölj. Därefter följer byggsystem, bland annat genom den nya fabriken för korslimmat trä som nu startat upp vid kombinatet i Värö. Inriktningen innebär att affärerna tillsammans kommer motsvara närmare 75 procent av portföljen. Detta är beprövade produkter som skapar stort värde från råvaran och samtidigt bidrar till samhällets klimatomställning. 

Men vi tittar nu också framåt för att skapa ännu fler affärer för att bredda vår bas. Den återstående delen av portföljen ska därför innehålla nya affärer inom energi, kemikalier och kol.

År 2022 har visat hur viktig energifrågan är för vårt samhälle och här kan vi bidra ytterligare. Vi står redan starka genom att vara nettoproducenter av el, men vi tittar nu noggrant på hur våra lågvärdiga biprodukter kan bli produkter för framtidens gröna ekonomi. Det handlar om att positionera möjligheter inom området och vi jobbar nu hårt för att ta fram projekt som ligger i linje med detta. Det gäller bland annat ökad kapacitet för uttag av lignin och biometanol, samtidigt som vi fortsätter utveckla möjligheterna för produktion av biodrivmedel och kemikalier.

När det gäller kolaffären ska vi bli ännu bättre på att ta tillvara den gröna kolatomen och skapa värde från det som redan lagras i medlemmarnas skogar. Detta står i centrum för stora delar av klimatdebatten just nu och innebär en stor möjlighet för oss att driva i klimatomställningen. Infångning av koldioxid, ibland kallat bio-CCS, är en naturlig del i satsningen att bygga en kolaffär. Vi ska utveckla affären i nära samverkan med andra för att bygga hela värdekedjan för infångning och lagring av koldioxid. Med detta kan vi öka vårt bidrag till klimatomställningen, samtidigt som vi utvecklar skogsgårdens värden. 

Detta arbete är en del av vår reviderade strategi, som vi berättar mer om i detta och kommande nummer av Södrakontakt och i samband med årsmötena. Vårt uppdrag är som bekant att både förädla och förnya skogsgårdens värden och det arbete vi nu har gjort med Södras framtida produktportfölj är därför viktigt. Vi behöver hela tiden titta på nya möjligheter att stärka vår verksamhet genom utveckling och innovation. Om vi gör detta arbete tillsammans kommer vi att stå med händerna fyllda – oavsett vilken tid som väntar framåt.

Lotta Lyrå, koncernchef och vd

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.