phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Allt fler lövbestånd som kräver skötsel

Allt fler lövbestånd som kräver skötsel

Lövskogsskötsel

Skogsinventeringar pekar på att andelen lövskog ökar i Götaland. I snitt är omkring 20 procent av virkesförrådet i Götaland lövträd. Detta är inte enbart ett resultat av ökad miljöhänsyn. Fler och fler skogsägare väljer att satsa på lövskogsproduktion som därmed blir en allt viktigare ekonomisk faktor för familjeskogsbruket.

Lövskog bidrar till variation och biologisk mångfald i skogslandskapet. Kravet i certifieringsstandarderna PEFC (PEFC/05-22-11) och FSC® (FSC-C014930) om att minst 10 procent av stamantalet i alla bestånd under omloppstiden ska vara löv har till viss del drivit på den ökande andelen löv. Men även om det i vissa bestånd är en utmaning att uppnå detta krav har vi i dag betydligt mer löv i våra skogar än vad certifieringen kräver.  

Satsning på lövskogsproduktion

Den ökade lövandelen är alltså inte enbart ett resultat av ökad miljöhänsyn. Allt fler skogsägare väljer att satsa på lövskogsproduktion, antingen genom rena lövbestånd eller med blandbestånd av barr och löv. Skälen är att sprida de ekonomiska riskerna, bland annat som en konsekvens av ett förändrat klimat.

Välskött lövskog kan ge en hög och värdefull virkesproduktion. En förutsättning för lönsamhet är konsekvent skötsel över hela omloppstiden. Generellt sett kräver lövskog mer skötsel än barrskog. Precis som barrskogen kräver lövskogen röjning och gallring i rätt tid, men du behöver vara ännu mer alert. Björk och asp växer snabbt i ungdomen, så här gäller det att vara extra offensiv, både med röjning och gallring. Lövträdslag kräver ofta mer utrymme än barrträd för att utvecklas bra. Detta gäller särskilt ek. 

Södra har sedan länge skötselråd till skogsägare som vill odla lövskog av olika slag. När det gäller hur man bör sköta blandbestånd av barr och löv, är inte kunskaperna lika stora. Flera forskningsprojekt på området pågår och Södra arbetar nu fram råd om blandskogsskötsel. 

Mer information

Ladda ner Södras råd för lövskogsskötsel och ekskogsskötsel här på webben – sök på ”lövskogsskötsel” respektive ”ekskogskötsel”.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.