phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Viltdemohägnen öppnar skogsägares ögon för hur det faktiskt ser ut

Viltdemohägnen öppnar skogsägares ögon för hur det faktiskt ser ut

Viltdemohägnets dag Sollebrunn augusti 2022.

Det är en varm och solig dag. Trots det besökte nästan 40 personer Viltdemohägnens dag strax utanför Sollebrunn, som är en av 40 platser där Södra har ställt i ordning viltdemohägn.

Viltdemohägnets dag Sollebrunn augusti 2022.
Marie Hallén är markägare där viltdemohägnet satts upp utanför Sollebrunn. Hon är också ordförande för älgförvaltningsområde 5 i Västra Götaland. Hon är även lantbrukare och drar en parallell till hur det fungerar i ladugården: – Finns det inte tillräckligt med mat till korna kan jag inte skylla på att fåren ätit upp det.

Det är några år sedan Marie Hallén upplät mark för viltdemohägn på ett hygge strax nordväst om Sollebrunn. Just här finns mycket viltbetesskador och vilt finns det gott om: vildsvin, rådjur, dovhjort, kronhjort och älg. 

Stefan Persson, viltsamordnare med rötter i trakten, och Carl Johan Olsson, ansvarig för kooperation och lärande i Södra, inledde dagen med att berätta om projektet Kraftsamling Tall som nu är avslutat. 

– Projektet är resultatet av flera års diskussioner, motioner och inspel. Och nu när det är avslutat, kommer den stora frågan: Hur jobbar vi framåt? säger Stefan Persson. 

Stort intresse

Intresset är stort hos de närvarande, liksom frågorna och frågeställningarna. En följd av projektet är att de frågeställningar som kommer upp numera kan baseras på fakta, snarare än subjektivt tyckande. 

Målet, eller målen, för det finns fler, är att få ner de årliga viltbetesskadorna på tall till 5 procent (sju av tio stammar ska vara oskadade när ungskogen uppnår fem meter – älgbetessäker höjd), att ståndortsanpassa så att RASE (rönn, asp, sälg och ek) kan få växa upp och bli träd samt att kvaliteten på älgstammen (läs kalvvikterna) ökar. 

– Det är ett branschgemensamt mål med stöd från staten, konstaterar Carl Johan Olsson. 

Stefan och Carl Johan, med hjälp av Niklas Hermansson, som är vice ordförande för Sollebrunn Västs skogsbruksområde, visar upp ett antal skyltar som beskriver hur det ser ut.

En av skyltarna visar södra Sverige uppdelat i älgförvaltningsområden. Vid projektets start 2018 är i princip hela området (utom ett ÄFO) rött, vilket innebär att de årliga betesskadorna ligger över 10 procent. Nu när projektet avslutats finns ett par-tre gröna områden där målet är uppnått. 

– Kan man säga att vi har dubbelt så många älgar som vi borde ha? lyder en fråga.

Stefan Persson skakar på huvudet:

– Nej, det kan vi inte säga rakt av. Det finns mycket annat vilt som också betar det foder som skulle varit älgens.

Under den inledande genomgången konstateras att skogsägare blivit mycket bättre på att återplantera med tall på tallmark, så duktiga att det numera ibland uppstår brist på tallplantor. Också kalvvikterna berörs och en av tavlorna visar tydligt hur kalvvikterna sjunkit med ungefär ett kilo per år sedan 2007.

Totala viltbetet påverkar

– Vi måste titta på det totala viltbetet. Älgen har fått konkurrens av hjortar och vildsvin vilket gör att älgkorna inte får tillräckligt med mat och därför föder mindre kalvar som inte mår bra. Här gäller det att hitta balans. Det är en otroligt viktig fråga som vi måste jobba med full kraft på, konstaterar Carl Johan Olsson. 

Men nu har det blivit dags att gå ut på hygget och titta på hägnen. Ena gruppen får följa med Niklas Hermansson för att se hur det ser ut dels när inga djur kommer åt att beta, dels halvhägn, där nätet placerats 50 centimeter upp så att rådjur och mindre djur kommer in. Referensytan är lätt att hitta. Den består av allting utanför hägnet. Här ser vi tydligt hur tallplantor betats, ibland flera gånger, liksom lövträden som bara blir små buskar. Av mjölkört (rallarros) finns inte ett blad och knappt heller hallonris. 

Hägn löser inte problemet

– Hägn är inte det sätt vi ska lösa betesproblematiken med, men de är ett bra pedagogiskt verktyg för att visa hur stor påverkan viltbetet har på vegetation och plantor idag, konstaterar Niklas Hermansson. 

Marie Hallén berättar om sin skogsgård och drar också parallellen till djuren i den egna ladugården: 

– Finns det inte tillräckligt med mat till korna kan jag inte skylla på att fåren ätit upp det.

Hon konstaterar att hon driver skogsbruk i en av landets ”värsta” delar vad gäller betesskador.

– Jag var här och tittade i våras. Första gången var det inte betat, när jag kom två veckor senare var alla tallskott borta.

Flera förslag på åtgärder lyfts upp, bland dem som nämns är hattar för tallplantorna och samlad viltförvaltning.

– Vi har en lång väg att gå och behöver gå hand i hand, konstaterar Marie Hallén.

Rejäl munsbit

Vid station nummer två synliggör Stefan Persson hur mycket en älg äter på ett vinterdygn genom att visa en plastback med ljung och olika sorters ris, en rejäl munsbit på 10-13 kilo. 

– Djuren är precis som vi och behöver äta lite av hela kostcirkeln…

Han visar också hur många andra vilt det går på en älg:

– En älg äter lika mycket som sju rådjur, så om vi har många rådjur räcker maten till färre älgar. 

Vid den efterföljande lunchen finns det mycket att prata om. Flera av de församlade konstaterar att det varit nyttigt att med egna ögon få se hur det faktiskt ser ut, speciellt med tanke på att man gärna blir hemmablind i sin egen skog. Eller som Marie Hallén uttrycker det hela: 

– Vi ser ju inte den uppätna smörgåsen. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.