phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Startskott för KL-träfabrik i Värö

Startskott för KL-träfabrik i Värö

x

Den första skarpa ordern av korslimmat trä, KL-trä, producerades i slutet av augusti vid Södras nya KL-träfabrik i Värö. Ännu återstår kapacitetstester och slutligen övertagande av hela linjen. Under en tid framöver ligger ansvaret för maskinparken fortsatt kvar på maskinleverantören Ledinek.

x
Södras nya KL-träfabrik, som nu startat upp, kommer att kunna leverera stommaterial till 4 000 bostäder varje år.

– Jag kan med stolthet säga att vi är i gång enligt plan trots alla utmaningar som pandemi och materialförseningar. Södra har idag en av Nordens största fabriker, säger Krister Norberg, platschef.

Den nya fabriken finns vid kombinatet i Värö, norr om Varberg, där Södra sedan tidigare har den första anläggningen för korslimmat trä. Den nya fabriken kommer att kunna leverera stommaterial till 4 000 bostäder varje år, vilket motsvarar en tio gånger högre produktion än i den första fabriken.

Intresset för ett byggande i massivträ har växt avsevärt. Under 2021 hade 20 procent av nybyggda lägenheter i flerbostadshus en stomme av trä, vilket är en fortsatt ökning sen tidigare år då det totala byggandet ökat. Under 2022 har lagen om klimatdeklaration införts, som ställer krav på en mer hållbar byggnation. Den väntas ytterligare driva på intresset för KL-trä.

I genomsnitt står stommen för nära hälften av klimatavtrycket vid en byggnation av ett flerbostadshus med tre till åtta våningar. Med Södras stomme i KL-trä kan denna siffra sänkas med upp till 80 procent jämfört med en klassisk betongstomme. Utvecklingen är på väg att förändra byggmarknaden då industrialisering och förtillverkning också möjliggör ökad produktivitet.

Generera mer värde

– Att öka trähusbyggandet är en viktig del i klimatomställningen. Trä är det enda förnybara materialet för att bygga på höjden och den nya anläggningen är en viktig milstolpe i Södras satsning att bli en av Nordens ledande aktörer inom byggande i massivträ. Det kommer hjälpa oss att fortsätta växa hållbart och generera mer värde från varje kubikmeter från medlemmarnas skogar, säger Urban Blomster, ansvarig för marknadsutveckling av byggsystem

Marknaden bromsar in

Även om den långsiktiga trenden är positiv för korslimmat trä är efterfrågan under 2023 ett oskrivet blad.

– Det vi vet är att vi under nästa år inte kommer att ha samma höga efterfrågan som vi haft under de två senaste åren. Marknaden bromsar in på grund av det allmänna konjunkturläget med med bland annat höga byggkostnader, energipriser och räntor. Vi följer marknaden noga för att se vad det innebär för oss, säger Urban Blomster.

Södra väntas ta över KL-träfabriken i egen regi under slutet av året och en invigning kommer att hållas under våren 2023.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.