phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Produktionsjusteringar på Södra Wood

Produktionsjusteringar på Södra Wood

Södra Wood Långasjö från hyvel 1

För att återfå balans i lagren och anpassa sig till rådande efterfrågan justerar Södra Wood nu sin produktion. Under återstående månader 2022 kommer produktionen av sågade trävaror att minska med upp till 100 000 kubikmeter.

Trä vinner mark som det mest hållbara byggmaterialet och det finns en långsiktig tillväxt i efterfrågan på Södra Woods produkter. Men på kort sikt ser Södra nu en försämrad efterfrågan på trävaror på grund av hög inflationstakt samt ökade räntor i Europa och USA. Till följd av detta började trävarumarknaden att bromsa in redan under andra kvartalet 2022 och Södra Wood bedömer att den negativa trenden kommer fortsätta under resten av året. Södra Wood ser än så länge störst påverkan på bygghandeln, men förutspår att även träindustrin under andra halvåret kommer påverkas i negativ riktning.

Därför väljer Södra Wood nu att begränsa produktionen av sågade trävaror med cirka 100 000 kubikmeter under återstående månader under 2022. Justeringen görs för att skapa en balans mellan produktionen och kundernas behov.

Med hänsyn till den rådande osäkerheten i omvärlden – där trävarumarknaden snabbt både kan försämras och förbättras – utesluter inte Södra Wood att ytterligare åtgärder kan krävas eller att planerade stopp uteblir under hösten om marknaden utvecklas annorlunda än förväntat.

– Vi ser att det finns en långsiktigt god efterfrågan på Södra Woods produkter och tilltron till trä som det mest hållbara byggmaterialet är stark. Även om den långsiktiga trenden är positiv, så måste vi arbeta aktivt för att parera marknadens svängningar och balansera produktionen mot kundernas behov. Genom att tillfälligt minska produktionen gör vi detta. Vi följer utvecklingen noga och arbetar hela tiden aktivt med det vi kan påverka, säger Peter Jhaveri affärsområdeschef på Södra Wood.

Södra Wood producerar över 2 miljoner kubikmeter träprodukter per år på åtta olika sågverk. Produktionen kommer nu justeras på majoriteten av sågverken och respektive sågverk planerar individuellt när och hur produktionen ska justeras. Det kommer ske en individuell anpassning av produktionen beroende på hur efterfrågan bedöms utvecklas för olika produkt- och marknadssegment.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.