phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nytt leveransvirkessortiment för klenare gallring

Nytt leveransvirkessortiment för klenare gallring

Gran

Södra inför ett leveransvirkessortiment för klenare gallring. Sortimentet kommer underlätta utforsling och transport för Södras självverksamma medlemmar och samtidigt svara upp mot den ökade efterfrågan på fiber.

Den höga efterfrågan på fiber i massaindustrin består, samtidigt som behovet av virke i sågindustrin är på lägre nivåer. Av denna anledning inför Södra från och med i dag, den 22 september, ett specialsortiment inom leveransvirke anpassat för klenare gallring. 

Sortimentet ska underlätta för de medlemmar som levererar leveransvirke till Södra. Det möjliggör att Södras medlemmar kan samla massaved och klenare sågbart virke i samma virkeshög. Detta leder till en enklare och snabbare avverkning, skotning och lossning.

Sortimentet effektiviserar arbetet

– Det nya sortimentet införs med medlemmen och marknaden i åtanke. Vi vill underlätta för Södras medlemmar i hanteringen av virke och samtidigt säkerställa virkesförsörjningen till industrin. Det kommer skapa goda förutsättningar för ett aktivt familjeskogsbruk och stärka den långsiktiga lönsamheten på skogsgården, säger Kim Gunnarsson, virkeschef på Södra.

Sortimentet lämpar sig särskilt väl vid förstagallringar som utförs i rätt tid enligt skötselmall. Vid andragallringar bör massaved och sågbart virke sorteras i olika virkeshögar för att ta tillvara på virkesvärdet. Södras medlemmar uppmanas ta kontakt med sin lokala inspektor för rådgivning.

Priset på det nya sortimentet som gäller från och med 22 september:

  • Barrmassaved 435 kr/m3fub
  • Sågbar andel +14 cm 505 kr/m3fub + 50 kr/m3fub i marknadspremie

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.