phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Mycket starkt resultat i osäker tid

Mycket starkt resultat i osäker tid

Södra Cell Värö

Södra redovisade ett mycket starkt resultat för det andra kvartalet 2022. Resultatet speglar den fortsatt starka marknaden för Södras huvudprodukter inom massa och sågade trävaror, samtidigt som stor osäkerhet finns på marknaden framåt.

Under andra kvartalet 2022 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 8 953 miljoner kronor (7 287), en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet var 2 325 miljoner (1 326), det hittills högsta kvartalsresultatet för Södra.

För första halvåret 2022 uppgick rörelseresultatet till 4 299 miljoner kronor (1 873). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 39 procent (18) och soliditeten var vid periodens utgång 61 procent.

Resultatet för det andra kvartalet är en effekt av ett gynnsamt marknadsläge med en hög efterfrågan och mycket god prisbild för Södras huvudprodukter, främst inom massa. Södras industrier har samtidigt producerat höga volymer med stabil kvalitet, där exempelvis Södra Cell ökade både produktionsvolym och utleveranser under perioden.

– Resultatet är glädjande för oss och Södras 52 000 medlemmar. Priserna på våra huvudprodukter har varit på goda nivåer under längre tid och våra industrier har producerat stora volymer. Tillsammans med goda insatser från Södras medlemmar och medarbetare har det lett till ett starkt resultat under andra kvartalet 2022, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.

– Osäkerheten kring marknadsutvecklingen har ökat betydligt på grund av den globala turbulensen och negativa konjunkturutvecklingen. Detta kan påverka våra huvudprodukter framåt, vilket redan visat sig genom en minskad efterfrågan i Europas konsumentnära bygghandel under slutet av kvartalet. Vi följer utvecklingen noggrant, fortsätter att fokusera på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka Södras långsiktiga konkurrenskraft, säger Lotta Lyrå.

Affärsområdenas resultat andra kvartalet 2022

Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat perioden uppgick till 39 MSEK (61). Resultatförändringen är framför allt en effekt av högre drivmedelskostnader.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 866 MSEK (827) och avspeglar fortsatt god prisbild på sågade trävaror. Samtidigt var efterfrågan på sågade trävaror vikande under kvartalet.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 1 696 MSEK (662). Resultatförbättringen förklaras av betydligt starkare prisnivå på marknadsmassa, en för Södra en gynnsam valutakurs, samtidigt som både produktionsvolym och utleveranser ökade.

Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till 20 MSEK (−43). Den positiva utvecklingen förklaras av en gynnsam utveckling för SunPine och att Södras innehav i Silva Green Fuel numera redovisas som resultat från andelar i handelsbolag som belastar finansnettot.

Resultatet för kvartal 3 släpps den 20 oktober.  

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.