phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Medlemsavdelningen förstärker det kooperativa arbetet

Medlemsavdelningen förstärker det kooperativa arbetet

Föreningsstämma i Värnamo 2022

För att förstärka arbetet med Södras strategi förändrar medlemsavdelningen sin organisation. Den kommer nu att bestå av tre enheter: Medlemsservice, Kooperation och lärande samt Näringspolitik (som tidigare hette Public Affairs).

– Vi vill skapa förutsättningar att jobba med Södras gemensamma strategi där medlemsavdelningens fokus ligger på att stärka medlemserbjudandet. Det här visar att vi vill göra en rejäl satsning på kunskap och att utveckla de demokratiska processerna i föreningen. Det måste vi göra om vi ska fortsätta vara en attraktiv förening med engagerade medlemmar, säger medlemschef Henrik Andersson.

Ny enhet för Kooperation & lärande

Den största förändringen är den nya enheten för Kooperation och lärande som kommer att ledas av Carl Johan Olsson. Där ingår demokratiska processer, kunskap och lärande och ombudssupport. Fyra medarbetare kommer att rekryteras som ska jobba med kunskap och lärande samt support till föreningens förtroendevalda ombud.

– Vi har alltid varit starka inom utbildning för medlemmarna, men vi lever i en komplex värld och som skogsägare behöver man vara kunnig på allt fler områden, säger Carl Johan Olsson. Arbetet med att utveckla kunskap och lärande kommer att involvera flera delar inom Södra. Det finns även ett behov av att stötta det lokala ombudsarbetet bland förtroendevalda och projekt som Kraftsamling tall, som jobbar med viltfrågan, och Grip on Life inom skogens vatten. 

Kooperativ strategi blir en del av medlemserbjudandet

Under det senaste året har Södra jobbat med att utveckla det kooperativa arbetet och de demokratiska processerna på olika sätt. Arbetet som har gått under namnet kooperativ strategi kommer framåt att ingå i den del i Södras strategi som ska utveckla medlemserbjudandet.

– Vi har genomfört viktiga delar när det gäller det kooperativa arbetet, säger Carl Johan Olsson. Bland annat har vi uppdaterat och förbättrat flera viktiga styrande dokument som instruktion för förvaltningsrådet och för hur förtroenderådens valberedningar ska jobba. Föreningsstämman i maj fattade också beslut om en stadgeändring. Under hösten kommer vi bland annat att se över instruktionen för stämmans valberedning som utser styrelsen.

Etisk kod 

Nästa viktiga steg i arbetet med att utveckla föreningen Södra är att ta fram en kooperativ etisk kod som stämman beslutat om. Startskottet för arbetet gick på förvaltningsrådet i september och målet är att lägga fram ett förslag senast till stämman 2024.

– Vi har uppförandekod för medarbetare och leverantörskod för Södras leverantörer, men behöver också en etisk kod för den kooperativa delen av verksamheten. Det ska vara ett verktyg som vi kan använda som stöd för hur vi agerar i föreningen, avslutar Carl Johan Olsson.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.